WebBoard :กฎหมาย|จำนองที่ดิน

จำนองที่ดิน

Header Background Image

จำนองที่ดิน

  • 174
  • 1
  • post on 8 ต.ค. 2565, 13:48

1ป้านำโฉนดที่ดินไปกู้เงินโดยป้า+หลานชายเป็นผู้กู้ ตอนนี้ป้าเสียชีวิตไปแล้ว หลานชายไปเมืองนอกติดต่อไม่ได้  เรามีสัญญากู้งเิน แต่ติดต่อกับผุ็รับจำนองไม่ได้ เราควรทำยังไงดี 2หากเราต้องการที่ดินคืนโดยลุงสามีของป้า(จดทะเบียนสมรส) จะเรียกร้องหรือแจ้งเอาผิดกับหลานชายผู้ร่วมกู้เงินกับป้าได้ไหม

โดยคุณ Fujifoo (171.101.xxx.xxx) 8 ต.ค. 2565, 13:48

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจำนองที่ดิน


  ถ้าการจำนองที่ดินทำถูกต้อง  คือไปจดทะเบียนจำนอง ณ สนง.ที่ดิน  ก็ไปขอตรวจสอบ ณ สนง.ที่ดิน คงมีข้อมูลของผู้รับจำนองครบถ้วน  เมื่อสามารถติดต่อผู้รับจำนองได้ การเจรจาขอไถ่จำนอง คงไม่ใช่เรื่องยากเย็น  ให้ลุงที่เป็นทายาทโดยธรรมของป้า  ร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก  และสามารถใช้สิทธิ์ไถ่จำนองที่ป้า และหลานกู้ไว้ได้....เรื่องจะเอาผิดกับหลาน  น่าจะเป็นเรื่องลำบาก  เพราะป้าคงยินยอมให้เขานำโฉนดที่ดินไปแต่แรก   ควรหาช่องทางไถ่จำนองก่อน  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ต.ค. 2565, 07:52

ตอบความคิดเห็นที่ 1

เพิ่มเติม  ครับ...กรณี กู้ยืมเงินแล้ว นำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้เก็บไว้เป็นประกัน  แต่ไม่การจดทะเบียนจำนอง  ณ สนง.ที่ดิน ซึ่งประชาชนทั่วๆไปมักทำกันแบบนี้  ก็ต้องตรวจดูในสัญญากู้ยืมเงิน  น่าจะมีข้อมูลของเจ้าหนี้บ้างพอสมควร  สามารถไปขอตรวจสอบ ณ สน.ทะเบียนราษฎร์ คงทราบว่า เจ้าหนี้ขณะนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน เพื่อติดต่อขอเจรจากันเพื่อชำระหนี้ และขอโฉนดที่ดินคืน....ถ้าสุดวิสัยที่จะติดตามเจ้าหนี้ได้   ก็มีขั้นตอนในการวางทรัพย์เพื่อชำระหนี้ได้  ไปติดขอความช่วยเหลือ ณ สนง.บังคับคดี  น่าจะมีทางออกได้...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ต.ค. 2565, 08:52

แสดงความเห็น