Decha - Background|Decha - Background

Decha - Background

 • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
 • Email: [email protected]
Header Background Image

ความเป็นมาของรายการทนายคลายทุกข์

ความเป็นมาของรายการทนายคลายทุกข์

เครือข่ายทนายคลายทุกข์เริ่มต้นจากการจัดรายการแก้เกมกลโกง ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 – 14.30 น. โดยนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายประจำรายการ และมีนายวสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ , นางศันสนีย์ ศรีตะปันเมอร์เลอร์ เนื้อหารายการจะนำผู้เสียหายที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงการละเมิดสิทธิผู้บริโภคมานำเสนอความทุกข์ร้อนผ่านสื่อมวลชน โดยมีนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรตอบปัญหาของผู้เสียหาย

หลังจากนั้นได้มีการจัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทางช่อง 11 (NBT) ในรายการคุยกันวันจันทร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 –13.30 น. โดยจัดรายการร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานครและแนวทางในการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานคร

ประมาณต้นปี พ.ศ. 2544 ทนายคลายทุกข์ได้ขยายเครือข่ายโดยการจัดรายการทนายคลายทุกข์ทางสถานีวิทยุ AM 1053 ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00 –12.00 น. เปิดเวทีความคิดเวทีชาวบ้าน ให้พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการโทรศัพท์เข้ามาร้องทุกข์ร้องเรียนหน่วยงานราชการ รวมถึงปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทางด้านกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงด้านการเมือง เช่นการของแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการออกกฎหมายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยมีนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรตอบปัญหาสดในรายการ ปัจจุบันรายการทนายคลายทุกข์ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และยังมีรายการอยู่จนถึงวันนี้

ประมาณกลางปี พ.ศ. 2547 ทนายคลายทุกข์ได้ขยายเครือข่ายตามคำเรียกร้องของพี่น้องประชาชน โดยจัดรายการทนายคลายทุกข์ทางสถานีวิทยุ FM 102 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 23.00 – 24.00 น. รูปแบบรายการเป็นการเปิดเวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมตามกฎหมาย โดยมีนายเดชา กิตติวิทยานันท์เป็นวิทยากร ตอบปัญหาสดในรายการ ปัจจุบันรายการยังจัดอยู่ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ในช่วงเวลา 23.00 – 24.00 น.

ประมาณกลางปี พ.ศ. 2550 นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำรายการสมาร์ทเอสเอ็มอี ทางสถานีวิทยุ FM 102 ทุกวันเสาร์ในเวลา 22.30 –23.00 น. ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ข้อควรระวังในการทำธุรกิจ ปัจจุบันรายการยังจัดอยู่

เมื่อประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 รายการทนายคลายทุกข์ได้ขยายเครือข่ายมวลชนทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี โดยจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ไททีวี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. ในรายการฮีโร่ ยกย่องคนดี โดยนำคนดีของสังคมที่ช่วยเหลือประชาชนมานำเสนอต่อสาธารณะ และในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. จัดรายการทนายคลายทุกข์ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงาน นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย ความทุกข์ร้อนของประชาชน สิทธิและหน้าที่พลเมือง โดยมีนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรประจำรายการ และปัจจุบันรายการยังคงมีอยู่

ประมาณปี พ.ศ. 2548 ทนายคลายทุกข์ได้ขยายเครือข่ายมวลชนโดยการจัดทำเวปไซต์สาธารณะ ในลักษณะการปรับปรุงข้อมูลในลักษณะการนำเสนอข่าวสารทางด้านกฎหมายและความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นประจำทุกวัน ในลักษณะสื่อสาร 2 ทางกับประชาชนโดยตรง ทำให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์สาธารณะนี้รวมถึงปัจจุบัน จำนวน 600,000 คนเศษ

ประมาณปลายปี พ.ศ. 2550 ได้รับเชิญจากนิตยสารคอปแม็กกาซีน ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอเกี่ยวกับผลงานของตำรวจ ที่ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นนักเขียนประจำหนังสือดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันเครือข่ายทนายคลายทุกข์ที่ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายและทำกิจกรรมร่วมกันจนถึงวันนี้ มีทั้งสิ้น 38,084 คน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายและความรู้ทางด้านการบ้านการเมืองและสังคม อยู่อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน

เครือข่ายมวลชนหรือส่วนราชการที่ทนายคลายทุกข์เข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วย

 • มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
 • สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (เชิญไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเงินด่วนและบัตรเครดิต)
 • กรมพระธรรมนูญ ศาลทหาร(เชิญเป็นวิทยากรพิเศษ)
 • กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
 • ประธานชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครหลายแห่งโดยเฉพาะในย่านฝั่งธนบุรีและย่านหนองจอก
 • ประธานชมรมผู้บริโภคเขตสายไหม
 • สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม , ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น บิ๊กซี , เดอะมอลล์ , ตั้งฮั่วเส็ง
 • โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสณีย์ 2
 • ส่วนราชการต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น ศุกร์บ่ายคลายทุกข์ของมท. 1 เป็นต้น
 • ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย อบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับด้านเร่งรัดหนี้สินการสืบทรัพย์การบังคับคดีให้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น เอไอจี , เครือซีเมนต์ไทย , เทรน,และบริษัทการค้าอื่น ๆ อีกหลายบริษัท