WebBoard :กฎหมาย|ผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้จัดการมรดก

  • 92
  • 1
  • post on 6 มี.ค. 2567, 07:59

เมื่อมีผู้เสียชีวิต ทายาทจำเป็นต้องให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ สามารถตกลงกันเองได้หรือไม่

โดยคุณ ppum007 (xxx) 6 มี.ค. 2567, 07:59

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดการมรดก

  ถ้าทายาทสามารถเคลียร์ปัญหา ในการแบ่งปันมรดกได้ลงตัว  ก็ไม่จำเป็นต้องร้องศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้  เช่น ถ้ามีที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ามรดก( ผู้ตาย) ทายาทก็นัดกันไปที่ สนง.ที่ดินฯ เพื่อแจ้งให้รังวัดแยกโฉนดที่ออกเป็นแปลงๆ ตามที่ ทายาทตกลงกันได้ เช่น มีทายาท 5 คน ก็รังวัดแบ่งเป็น 5 แปลง และทายาทต่างก็ถือกรรมสิทธิ์ ในแปลงของตนตามที่ตกลงกันได้....เพราะกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่า การร้องศาลขอแต่งตั้ง ผจก.มรดก ต้องมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก ตาม ปพพ. ม.1713(2) ดังนั้นถ้าไม่มีเหตุขัดข้อง ก็ไม่จำเป็นต้องร้องศาลขอ แต่งตั้ง ผจก.มรดก คือทายาท ตกลงแบ่งปันกันเองก็สามารถทำได้......แต่...ปัญหาใหญ่ ที่พบอยู่เสมอ คือ  เจ้าพนักงานที่ดินมักไม่ยินยอมแบ่งปันให้ตามที่ทายาทตกลงกัน  คือเจ้าหนักงานฯ  เขาไม่ได้มากเรื่อง หรือตุกติก ต้องการเรียกเงินทอง  เขาเป็นคนภายนอก  จะให้เขาเชื่อได้อย่างไรว่ามี ทายาท จำนวนตามที่ทายาทบอก เช่นบอกว่า มีทายาทเพียง 5 คน อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้  เพราะใครเป็นทายาทบ้างเป็น ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย  ถ้าเจ้าพนักงานฯไม่รอบคอบ แบ่งปันมรดกไปตามที่ทายาทบอก วันดีคืนดีมีทายาทอีกคนโผล่มา  ฟ้องร้อง กล่าวหาว่า เจ้าพนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ปอ. ม.157)ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ และ คงถูกดำเนินการทางวินัยให้ต้องเจ็บปวดอีก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นใจอาจรอด  แต่ส่วนใหญ่มักถูกถล่มซ้ำสอง  จมติดดิน ไม่ได้ผุดได้เกิด  ดังนั้น เจ้าพนักงานฯ มักแจ้งให้ร้องศาลขอแต่งตั้ง ผจก.มรดก ก่อน ถ้าเขาแบ่งตาม ที่ ผจก.มรดก ต้องการ เจ้าพนักงานฯ ก็ไม่ต้องรีบผิดชอบใดๆ  เพราะทำตามคำสั่งศาล...ก็ลองไป สนง.ที่ดิน สอบถามว่า จะแบ่งปันมรดก โดยไม่ต้องมี ผจก.มรดกได้หรือไม่  ถ้าเขายินยอมก็สามารถทำได้  แต่ถ้าเขาให้ร้องศาล  ก็ไม่ต้องไปตำหนิเขาเพราะเขา ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 6 มี.ค. 2567, 10:29

แสดงความเห็น