WebBoard :กฎหมาย|สิทะิในกองมรดกของผู้ค้ำประกัน

สิทะิในกองมรดกของผู้ค้ำประกัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สิทะิในกองมรดกของผู้ค้ำประกัน

  • 77
  • 1
  • post on 9 มี.ค. 2567, 10:15
เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหลังจากกองมรดกที่แบ่งกันเรียบร้อยแล้วของผู้รับมรดกของผู้ค้ำประกันได้หรือไม่ครับ
โดยคุณ ppum007 (xxx) 9 มี.ค. 2567, 10:15

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

มรดกหนี้


 หลักการ...  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ตาม ปพพ. ม.1601 (ถ้าทายาทไม่รับมรดกอะไร ก็ไม่ต้องรับผิด) จากคำถามแม้มรดกแบ่งปันทายาทแล้ว เจ้าหนี้ ก็สามารถเรียกร้องให้ทายาทใช้หนี้ได้  เท่าที่ทายาทแต่ละคนได้รับ(หนี้ส่วนเกินที่ตนได้รับ  ทายาท ไม่ต้องรับผิด)...ส่วนผู้ค้ำประกัน  ก็ต้องร่วมรับผิดในหนี้ ของเจ้ามรดก ตามสัญญาค้ำประกันที่ตนทำไว้...แต่เรื่องนี้ ก็มีเรื่องของอายุความเข้ามาเกี่ยวข้อง คือเจ้าหนี้  ต้องเรียกร้องหนี้สินนั้นภายในหนึ่งปี นับแต่เจ้ามรดกเสียชีวิต ตาม ปพพ. ม.1754...ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 มี.ค. 2567, 11:18

แสดงความเห็น