WebBoard :กฎหมาย|สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับคดีแพ่ง

สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับคดีแพ่ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับคดีแพ่ง

  • 59
  • 2
  • post on 26 มี.ค. 2564, 23:05
เนื่องจากแฟนผมโดนฟ้องจากธนาคาร เรื่องคือเงินล้านกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารมีเงินล้านมาให้หมูบ้านกู้จำนวนสามกองกองละล้าน 2กองแรกแฟนผมไม่ได้ยุ่งอะไรมากองที่3พี่แฟนขอให้แฟนผมลงชื่อกู้ให้ประเด็นคือในแต่ละกองจะมีกรรมการดูแลกองละ10คนซึ่ง2กองแรกพี่แฟนเป็นกรรมการและทำการกู้ไปแล้วมากองที่3ให้แฟนผมลงชื่อกู้ให้(คือแต่ละกองให้สิทธิ์กรรการกู้ได้ไม่เกินคนละหนึ่งแสน)กองที่สามจะให้แฟนผมลงชื่อเป็นกรรมการแฟนผมก็กลัวว่าถ้าเป็นกรรมการจะต้องร่วมรับผิดชอบเงินทั้งหมดหรือป่าวแต่หัวหน้ากองทุนหมู่บ้านบออกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะมีหลักฐานอยู่แล้วว่าใครกู้เท่าไหร่แฟนผมก็เลยยินยอมแต่วันที่ไปยืนเอกสารทำเรื่องกับธนาคาร เจ้าหน้าที่บอกว่าแฟนผมเป็นกรรมการการไม่ได้ให้เอากรรมการคนเก่ามาเซ็นแฟนผมก็เห็นว่าเจ้าหน้าบอกว่าใช้ไม่ได้ก็จึงขอดึงเอกสารออกคืนเจ้าหน้าที่ก็บออกว่าเดี๋ยวเอาออกแล้วฝากประธานกองทุนไปคืนให้แฟนผมก็เลยกลับบ้านแล้วไปทวงเอกสารคืนกับประธานวันหลังพอไปทวงปนะธานก็บออกว่าเอาไว้เป็นหลักฐานกู้ในนามสมาชิกซึ่งแฟนผมทำเรื่องกู้ให้พี่แฟนจำนวนเงิน30000บาทพอเวลาผ่านไปกองทุนนี้มีปัญหาเก็บเงินคืนไม่ได้ธนาคารมีหนังสือมาให้แฟนไปเซ็นรับผิดชอบหนี้โดยมีชื่อแฟนผมเป็นกรรมรับผิดชอบหนี้กองทุนร่วมกัน  แบบนี้แฟนผมต้องทำอย่างไรครับอาจารย์  หนี้พร้อมดอกเบี้ย  กรรมการ10คน ตกคนละแสนกว่า ซึ่งเงินขาดนี้ไม่มีปัญญาชดใช้ครับ แฟนผมมีอาชีพขายขนมครกในตลาดตอนเช้าผมมีอาชีพทำสวน
โดยคุณ Kaewpha (172.68.xxx.xxx) 26 มี.ค. 2564, 23:05

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

การเป็นคณะกรรมการ

  ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่บอกมา  แสดงว่า  แฟนเป็นคณะกรรมการโดยไม่ได้ยินยอมหรือไม่ได้สมัครใจ  ก็นำประเด็นนี้มาเป็นข้อต่อสู้  เมื่อถุูกฟ้องให้ต้องร่วมรับผิด ในฐานะคณะกรรมการได้    ถ้ามีการฟ้องคดี ให้รับผิดในฐานะกรรมการ ต้องยื่นคำให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ไว้ให้ชัดเจน  ส่วนการไปประนีประนอม ก็ต้องอ้างเรื่องการเข้าเป็นคณะกรรมการโดยไม่สมัครใจ  ไม่ขอรับผิดในฐานะคณะกรรมการ แต่...ถ้าไปลงชื่อในสัญญาประนีประนอม  เพื่อยอมรับสภาพหนี้ของกองทุนฯ  คงไปต่อสู้ในภายหลังไม่ได้... คงต้องมีทนายความช่วยเหลือ...   
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 มี.ค. 2564, 09:11

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับวันนี้เข้าไปคุยที่ธนาคารผู้จัดการแนะนำดีมากบออกว่าห้้้ามไม่ให้ลงชื่อในเอกสารแล้วให้เราไปเรียกกรรมการทำวาระการประชุมขึ้นมาว่าแฟนเข้ามาเป็นกรรมการโดยที่ไม่ได้ยินยอถ้าเงินกองทุนมีปัญหากรรมการที่เหลือจะร่วมกีนรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วถ้ามีการฟ้องร้องกันธนาคารจะเอาวาระการประชุมนี้ยืนต่อศาลว่าแฟนไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ทำวาระการประชุมนี้ขึ้นมาแฟนผมไม่เซ็นชื่อในเอกสารประนอมหนี้ธนาคารส่งฟ้องศาลกองทุนนี้ประธานกองทุนกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเอกสารถึงแม้จะเกษียนไปแล้วก็ตามต้องรับผิดชอบแค่สองคน ที่ผู้จัดการช่วยแนะนำแบบนี้เพราะผู้จัดการทราบดีว่าประธานและพนักงานคนนี้ทำเรื่องเสียหายไว้เยอะมากครับขอบคุณครับ

โดยคุณ ถาวร 29 มี.ค. 2564, 22:56

ความคิดเห็นที่ 1

กองทุนหมู่บ้าน

   การเข้าไปกรรมการของกองทุน ของแฟนของคุณ  ต้องไปดูรายละเอียดและข้อเท็จจริงว่า   แฟนของคุณมีการสมัครเป็นกรรมการตามขั้นตอนหรือไม่   ถ้าเป็นกรรมการ จะมีขอบความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด....การมีปัญหาเกิดขึ้นในกองทุนฯ  ต้องดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร  ถ้าเกิดจากสมาชิกไม่ส่งเงินกู้  ตามกำหนด  ก็ต้องทวงถาม หรือฟ้องร้องจากสมาชิกคนนนั้น...  ถ้าสมาชิกเขาส่งเงินใช้หนี้กองทุนแล้ว  ก็ต้องดูว่า กรรมการนำเงินแล้ว ไปเก็บไว้ที่ไหน  มีระบบบัญชีควบคุมชัดเจนหรือไม่ว่าใครรับเงินมา และเก็บรักษาเงินไว้อย่างไร  ต้องมีบัญชีคุมเรื่องนี้อย่างละเอียดชัดเจน....ถ้าทำหละหลวม  คือทำบัญชีคุมไม่ชัดเจน  เมื่อเงินหายไป ธนาคารคงต้องฟ้องเรียกเงินคืนจากกรรมการ....คงต้องมีทนายความช่วยเหลือดูแลอย่างจริงจัง  เพราะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ ให้รอบคอบ  ไปใช้บริการทนายอาสา  ที่ศาล ที่เป็นภูมิลำเนาก็คงพอช่วยได้..
   ส่วนประเด็นที่ แฟนไปกู้เงิน แทนพี่นั้น  แฟนคงต้องรับผิดเงินจำนวนนี้  การจะพิสูจน์ว่า กู้ให้คนอื่น คงพิสูจน์ได้ลำบาก...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 มี.ค. 2564, 07:15

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาคือตอนแรกที่จะเอาชื่อแฟนเป็นกรรมการกองทุนทางเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเป็นไม่ได้ต้องใช้ชื่อกรรมการคนเก่าแฟนผมก็จะขอเอกสารคืนทางเจ้าหน้าที่บออกว่าเดี๋ยวฝากประธานกองทุนไปให้พอกลับมาบ้านแฟนผมก็ไปทวงถามประธานบอกว่าเอาคนเก่าไปเซ็นแล้วส่วนเอกสารเดี๋ยวเอาไว้ทำเรื่องกู้ในส่วนของสมาชิกแต่พอเวลาผ่านไปธนาคารมีหนังสือมาให้้ไปประนอมหนี้โดยที่ชื่อแฟนผมเข้าไปเป็นกรรมการก็คือตอนแรกบอกไม่ได้แต่ตอนหลังแอบเอาชื่อเข้าไปโดยที่ไม่แจ้งให้เราทราบและไม่แจ้งกรรมการคนอื่นให้ทราบด้วยโดยตลอดระยะเวลาประธานไม่เคยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเลยและไม่เคยชี้แจงเรื่องการเรียกเก็บเงินคืน และแฟนผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีใครกู้บ้างกู้กันไปเท่าไหร่ซึ่งระยะเวลาผ่านมาประมาณ5-6ปรแล้ว

โดยคุณ Kaewpha 27 มี.ค. 2564, 19:32

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด