WebBoard :กฎหมาย|พินัยกรรมแบบธรรมดา

พินัยกรรมแบบธรรมดา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

พินัยกรรมแบบธรรมดา

  • 73
  • 1
  • post on 25 ธ.ค. 2563, 22:03

ขอสอบถามครับ

เจ้ามรดก ป่วยมากก่อนตายประมาณ 1 เดือนได้ทำพินัยกรรม 

       - ยกเงินในบัญชีเงินฝาก ไม่ได้ระบุเงิน ให้กับ คู่สมรส  บุตรคนที่ 1 และ2 เป็นผู้รับพินัยกรรม

        ขอถามครับ ว่า เจ้ามรดกมีบุตร 3 คน  บุตรคนที่ 3 สามารถร้องศาลให้พินัยกรรมเป็นโมฆะ ได้ไหม เนื่องจาก บ/ชเงินฝากดังกล่าวเป็น บ/ช สำหรับเป็นค่าเช่ารายเดือน ที่ผู้เช่าจะโอนเงินเข้าทุกเดือน  จากตึกแถวซึ่งเป็นทรัพย์นอกพินัยกรรม ทั้งนี้พินัยกรรมมอบให้บุตรคนที่1 เป็นผู้จัดการมรดก  และบุตรคนที่1 ให้บุตรคนที่3 ลงนามในบันทึกเปลี่ยนแปลงภาษี และยินยอมให้ผู้เช่าโอนเงินเข้า บ/ช ดังกล่าว (ยังไม่ทราบว่ามีพินัยกรรม)  ต่อมาบุตรคนที่ 3 ทราบว่ามีพินัยกรรมตอนที่เจ้ามรดกตายแล้ว ประมาณ 6เดือน พอจะสู้คดีได้คดีไหมครับ

โดยคุณ ronnakorn2508 (172.69.xxx.xxx) 25 ธ.ค. 2563, 22:03

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

พินัยกรรม

  จะร้องศาลให้เป็นโมฆะได้  ต้องมาดูรายละเอียดของพินัยกรรม แบบธรรมดาว่า ขัดต่อ ปพพ. ม.1656 หรือไม่ คือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น  และผู้ทำพินัยกรรมต้องลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคน ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในขณะนั้น (ผู้ทำพินัยกรรม ไม่ต้องเขียนเอง หรือพิมพ์เอง  เพียงลงลายมือชื่อเท่านั้น)
      บุคคลที่เป็นพยานไม่ได้  ได้แก่ ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  บุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งฯ บุคคลหูหนวก  เป็นใบ้ จักษุบอดทั้งสองข้าง ( ปพพ. ม.1670) และ ผู้เขียน/พิมพ์  หรือพยาน จะรับพินัยกรรมน้้นไม่ได้ (ปพพ. ม.1653)
     ดังนั้นต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ว่าความบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่ จึงจะร้องศาลให้พินัยกรรม เป็นโมฆะได้
     เงินค่าเช่าบ้าน(ที่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรม) ขอแนะนำให้ แจ้งผู้จัดกาารมรดก  ให้แบ่งบ้านให้ทายาทเป็นสัดส่วน  และเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าเช่าใหม่  ให้โอนเข้าบัญชีของเจ้าของแต่ละคน  
     (ความเห็น) การจะพิสูจน์ว่าพินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง บางที คงพิสูจน์ลำบาก  ถ้ายังมีทรัพย์นอกพินัยกรรม  บุตรคนที่ 3  ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งหนึ่งส่วน ในฐานะทายาทโดยธรรม  ถ้าหลงทางไปมีคดีฟ้องร้องกัน   น่าจะพบความยุ่งยาก และเสียเงินทองโดยไม่จำเป็น และพี่น้องคงหมางเมินกัน  ควรใช้การเจรจา แบบสันติ ถ้าไม่สะดวกในการเจรจา  ควรให้คนกลางช่วยเคลียร์ปัญหาให้  และในขณะนี่ ที่ศาลทุกแห่ง มีระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าใช้ทางเลือกนี้จะปลอดภัยที่สุด  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ธ.ค. 2563, 07:50

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ ronnakorn2508 26 ธ.ค. 2563, 09:45

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด