WebBoard :กฎหมาย|การออกคำสั่ง

การออกคำสั่ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การออกคำสั่ง

  • 54
  • 1
  • post on 6 พ.ย. 2563, 21:40

ตามระเบียบ สตช. กำหนดให้ตำรวจตำแหน่ง รอง สว. (หลัก) ทำหน้าที่ "นายร้อยตำรวจเวร" แต่หัวหน้าหน่วยออกคำสั่งให้ รอง สว. (หลัก) ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ "สิบเวร" โดยที่มิได้ขาดแคลนกำลังพลตำแหน่ง ผบ.หมู่...การออกคำสั่งดังกล่าวทำให้ รอง สว. เกิดความรู้สึกถูกดูหมิ่นดูแคลน.และ.อับอายเพื่อนที่เป็น รอง สว. ในหน่วยอื่น..รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งให้ต่ำต้อย.ด้อยค่า..ลง..

....กรณีเช่นนี้หัวหน้าหน่วยที่ออกคำสั่งมีความผิดตาม ม.157 หรือกฎหมายอื่นใด..หรือไม่..

....ขอบคุณครับ...... 

โดยคุณ ตันติกร (172.68.xxx.xxx) 6 พ.ย. 2563, 21:40

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คำสั่ง

  โดยหลักการ ผู้บังคับบัญชา สามารถออกคำสั่ง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติหน้าที่ใดๆที่เห็นว่าเหมาะสมได้  กรณีที่ถามถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ต้องศาลปกครอง..และในทางอาญาก็ฟ้องศาลให้ลงโทษตาม ปอ. ม.157  ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเป็นสำคัญ  ปัญหาใหญ่คือถ้ามีการฟ้องร้อง  ผู้ใต้บังคับัญชาคนนั้น คงหาที่ยืนในสังคมลำบาก  ถ้าคิดจะฟ้องร้อง  ต้องพร้อมที่จะรบเต็มรูปแบบ ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น   ถ้ายอมงอ  ก็อดทนอยู่ไป  เพราะผู้บังคับบัญชาคนนั้นคงอยู่อีกไม่นาน คง ต้องมีการโยกย้ายไปตามวาระ  เรื่องคนหมิ่น  เป็นเรื่องของนามธรรม  แม้จะอยู่ในตำแหน่งใด ฐานะใด  ก็ยากที่จะพ้นคนนินทา...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 พ.ย. 2563, 09:43

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด