WebBoard :กฎหมาย|การฟ้องขับไล่

การฟ้องขับไล่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การฟ้องขับไล่

  • 480
  • 2
  • post on 7 ส.ค. 2562, 09:44

คือผมได้ซื้อบ้านมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จากนายทุนรับขายฝากบ้านที่ดินคนหนึ่ง โดยบ้านหลังดังกล่าวยังมีเจ้าของบ้านเดิมอยู่แต่เจ้าของเดิมขอเวลาสำหรับดำเนินการหาที่อยู่ใหม่แล้วย้ายออก 2 เดือน ผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยให้เวลาเค้าย้ายออก แต่พอถึงเวลาเค้าไม่ยอมย้ายออก จนเป็นเรื่องให้ต้องทำการฟ้องขับไล่ในศาลชั้นต้นผมชนะคดี พอชนะคดีผมได้ไปทำเรื่องขอสิทธิความเป็นเจ้าบ้านที่สำนักงานเขตพร้อมทั้งเปลี่ยนเลขทะเบียนบ้านเป็นเลขทะเบียนบ้านใหม่ แต่ความยังไม่สิ้นสุดเพราะเจ้าของเดิมได้ยื่นอุทรคดีต่อ จนสุดท้ายผมชนะคดีในชั้นศาลอุทรอีก แต่เลขทะเบียนบ้านผมเปลี่ยนใหม่ ทำให้เลขทะเบียนบ้านต้องที่ฟ้องในศาลตั้ง กับตอนที่จบคดีอุทร เลขทะเบียนบ้านไม่ตรงกันกัน จะส่งผลต่อการบังคับอย่างไรบ้างและสามารถแก้ไขได้ไหมครับ ขอบคุุณครับ

โดยคุณ Pongpan (172.68.xxx.xxx) 7 ส.ค. 2562, 09:44

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ไม่มีผลครับ ยึดตามบ้านเลขที่ที่ฟ้อง แต่ถ้ามีการยื่นเอกสารต่อศาล ให้เขียนวงเล็บไว้ว่า มีการเบียนบ้านเลขที่ โดยใส่บ้านเลขที่ใหม่ไปด้วย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 9 ก.ย. 2562, 15:05

ความคิดเห็นที่ 1

ผิดหลง

  ก็มีช่องทางแก้ไขได้  ตาม ป.วิแพ่ง ม.143   โดยยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อศาล   ถ้าไม่เป็นการกลับหรือแก้ไขคำวินิจฉัยของศาล  น่าจะไม่มีปัญหาในการขอแก้ไข...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ส.ค. 2562, 13:01

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด