WebBoard :กฎหมาย|ร้องเรียน โรงพยาบาล

ร้องเรียน โรงพยาบาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ร้องเรียน โรงพยาบาล

  • 185
  • 4
  • post on 1 ก.ค. 2562, 13:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โดยคุณ พิมพ์ภัช (172.68.xxx.xxx) 1 ก.ค. 2562, 13:18

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

หรือมีหน่วยงานไหนที่จะสามารถช่วยเหลือ ได้บ้างมั้ยคะ รบกวนด้วยค่ะ

โดยคุณ พิมพ์ภัช 1 ก.ค. 2562, 13:43

ความคิดเห็นที่ 3

ขออนุญาตอธิบายใหม่ ยาวหน่อยนะคะ ขออภัยด้วยค่ะ


เรื่อง การบริการและการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน (Heat Stroke) ของ รพ.นวมินท์1

เรียน  สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์หัวข้อหลักในการร้องเรียน

1. ตรวจล่าช้า

2.ไม่อธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบในการรักษา

3.ติดขัดเรื่องการรักษาเพราะไม่มียา ไม่แจ้งถึงแนวทางการแก้ปัญหา

                  และไม่ให้คำแนะนำเรื่องการรักษา

4.ไม่แนะนำหรือชี้แจง ข้อดีข้อเสีย ในการใช้สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วย

  ในกรณีย้ายโรงพยาบาล

5.แพทย์และพยาบาลไม่มีความรู้และไม่ได้รับการอบรมเรื่องโครงการ UCEP


1. การตรวจล่าช้า เริ่มด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ผู้ป่วย

มีอาการหมดสติแบบเฉียบพลัน  จากนั้นได้ตามรถกู้ภัยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลรถพยาบาลไปถึง รพ.นวมินท์ 1

ในเวลาประมาณ 19:00  น. ถึง รพ.ประมาณ19:15 เข้าห้อง ICU แค่ใส่สายอ็อกซิเจน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่

ห้อง ICU รอแพทย์มาตรวจเสียเวลารอประมาณ1ชั่วโมง  จากนั้นแพทย์วินิจฉัยชี้ว่าเป็นหลอดเลือด

ในสมองตีบจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้อง ICU จึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรพ. นวมินท์9 เพราะ รพ.นวมินท์1 ไม่มีเครื่องx-ray

หลังจากx-ray เสร็จที่ รพ. นวมินท์9 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  กลับมาที่ รพ. นวมินท์1 ที่เดิม ห้อง ICU

หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ห้อง ICU มาแจ้งญาติว่าไม่มียาสลายลิ่มเลือด การตัดสินใจที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่

ในขั้นตอนการรักษาว่าจะทำอย่างไรต่อไป ไม่ทำอะไรเลย จาก 19:15 น.-22:45 น. ใช้เวลาตรวจรักษา

โดยประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาที ที่ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยวิกฤตแบบนี้

2.ไม่อธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบในขั้นตอนการรักษา หลังจากแพทย์ที่รพ.นวมินท์1 วินิจฉัยโรค

พบว่าเป็น เส้นเลือดในสมองตีบ เจ้าหน้าที่ก็ส่งผู้ป่วยไป x-ray และกลับมาที่เดิม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่า

ไม่มียาสลายลิ่มเลือดในการรักษา และไม่อธิบายว่าผู้ป่วยต้องรีบฉีดยาทันทีภายใน 4 ชั่วโมงไม่มีการ

ประเมินอาการเบื้องต้นให้ญาติทราบและไม่มีความกระตือรืนร้นที่จะช่วยเหลือรักษาและมิได้อธิบาย

ใดใดให้ญาติเข้าใจเพราะญาติก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ที่จะต้องรักษาอย่างไรต่อไป

3.ไม่มียาในการรักษา (ยาสลายลิ่มเลือด) ไม่แจ้งถึงแนวทางการแก้ปํญหาหลังจากเจ้าหน้าที่

แจ้งให้ญาติทราบว่า รพ. นวมินท์1 ไม่มียาสลายลิ่มเลือดในการรักษาและมิได้มีการชี้แจงว่าขั้นตอนต่อไป

ในการรักษาเป็นอย่างไร การรักษาอย่างไร จึงทำให้ญาติรีบตัดสินใจหาทางออกด้วยตัวเองโดยทางญาติ

มีความเป็นห่วงและต้องการให้การรักษาผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดทำให้เราต้องหาทางออกด้วยตัวเองเท่าที่จะเป็นไปได้

4.ไม่แนะนำหรือชี้แจง ข้อดีข้อเสีย ในการใช้สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วยในกรณีย้ายโรงพยาบาล

เมื่อญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะย้ายไปรักษาที่ รพ.เสรีรักษ์ เพราะทางญาติคิดว่า รพ. เสรีรักษ์มีประสิทธิภาพ

และมียาในการรักษาโดยหลังจากญาติผ็ป่วยแจ้งความประสงค์แก่ รพ. นวมินท์1แล้ว รพ. นวมินท์1 มิได้แนะนำ 

หรือชี้แจงสิทธิและประโยชน์ข้อดี ข้อเสียแก่ญาติให้เข้าใจก่อนที่จะย้าย รพ.

5.แพทย์และพยาบาลไม่มีความรู้และไม่ได้รับการอบรมเรื่องโครงการ UCEP

เริ่มจาก ณ วันแรกเจ้าหน้าที่ห้อง ICU ไม่แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP แบบไหนใช้สิทธ์ได้

แบบไหนใช้สิทธิไม่ได้ เพราะผู้ป่วยรายนี้เข้าเครือข่ายฉุกเฉินและวิกฤตมาก ควรจะได้รับการรักษาแบบทันท้วงที

ตามสโลแกน "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" ของ UCEP แต่มิได้ปฏิบัติตามหลักการนี้

และหลังจากได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ UCEP ในวันต่อมา แนะนำว่าให้ญาติไปติดต่อที่ 

รพ.นวมินท์1 ให้เปิดเอกสาร PA ในระบบเพื่อให้ UCEP พิจารณาอนุมัติว่าผ็ป่วยรายนี้เข้าเงื่อนไขหรือไม่

แต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ รพ. นวมินท์1 หยุด ไม่หยุด ให้รอวันทำการเท่านั้นและเมื่อขอคุยกับเจ้าหน้าที่

ท่านอื่น พนักงานต้อนรับต่อสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ประสานสิทธิบัตรทอง ชื่อ คุณประทุมพร ซึ่งคุณประทุมพร

ตอบกลับมาว่า รพ. นวมินท์1 ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ UCEP จึงไม่สามารถเปิด PA ได้ และแนะนำให้ทางญาติแจ้ง

รพ. เสรีรักษ์ให้เปิด PA ในระบบเอง (ขาดความรู้และความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย)

สรุปความต้องการ (ข้อเรียกร้อง)

1. ทางญาติต้องการใช้สิทธิ UCEPตามสโลแกน "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" 

และ 72 ชั่วโมงรักษาฟรี รพ. นวมินท์1 ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์และได้ใช้สิทธิ

2.ถ้าในกรณีข้องที่1 เราไม่สามารถให้สิทธิได้ด้วยเหตุผลใดๆ ทางญาติต้องการให้ รพ.นวมินท์1 

ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากสาเหตุข้อ 1-5 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วแต่จะเห็นสมควรว่าจะช่วยเหลือ

อย่างไรได้บ้าง

3. ขอให้ผู้ป่วยรายนี้เป็นเคสตัวอย่างให้ทาง รพ. นวมินท์1 มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้ข้อมูล

และมีการจัดการอบรมภายในแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ว่าถ้าเจอเหตุแบบนี้ควรปฏิบัติอย่างไร และชี้แจงให้ญาติ

ผู้ป่วยคนอื่นทราบว่าแบบไหนใช้สิทธิได้ แบบไหนไม่ได้ เพราะอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

แบบนี้อีกกับเคสต่อๆไป

4.ขอให้ช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้ไปตามสิทธิที่ควรได้รับในฐานะประชาชนคนไทยที่

ถูกต้องตามกฏหมายเราขอเรียกร้อง

โดยคุณ พิมพ์ภัช 1 ก.ค. 2562, 13:42

ความคิดเห็นที่ 2ไม่แนะนำหรือชี้แจงในการใช้สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วยในกรณีย้ายโรงพยาบาล รพ.มิได้แนะนำ 

 

1.

 

2.1 9 (? 6โดยคุณ พิมพ์ภัช 1 ก.ค. 2562, 13:34

ความคิดเห็นที่ 1

โพสไปแล้วไม่โชว์ขอลงใหม่ทางนี้นะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โดยคุณ พิมพ์ภัช 1 ก.ค. 2562, 13:21

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด