WebBoard :กฎหมาย|ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน และสัญญาที่ระบุไว้

ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน และสัญญาที่ระบุไว้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน และสัญญาที่ระบุไว้

  • 68
  • 3
  • post on 15 มิ.ย. 2562, 22:51

เรียน ท่านทนาย


ขออนุญาตปรึกษา 3 ประเด็นนะคะ 


ประเด็นที่ 1 คือ การจ่ายชำระค่างวดตามสัญญาจ้าง 


เนื่องจากได้ทำสัญญาจ้างให้ต่อเติมบ้านและหลังคาบ้านพักอาศัย โดยในสัญญาระบุกำหนด 45 วัน ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 61 โดยในการต่อเติมนั้น ไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะหลังคารั่วซึมมาโดยตลอดแก้ไขรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งโดยครั้งสุดท้ายทางผู้รับเหมาเปลี่ยนหลังคาให้ทั้งหลัง และเมื่อทำเสร็จให้เซ็นรับมอบงาน โดยมีการพูดคุยกันว่าในการเซ็นรับมอบงานนี้ยังไม่ได้ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา หากเรียบร้อยดีจะชำระเงินให้ทั้งหมด ในวันเดียวกันผู้รับเหมาโทรเข้ามา เพื่อพูดคุยในเรื่องเอกสารรับมอบงานและเอกสารค้ำประกันว่าหากยังไม่แน่ใจในเรื่องการรั่วซึมและพบปัญหาอีก ยินดียกเงินงวดสุดท้ายให้ไปว่าจ้างช่างรายอื่นมาดำเนินการได้ ซึ่งได้ทำการอัดคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาข้าพเจ้าได้จ้างงานช่างรายอื่น และแจ้งค่าจ้างไป ทางผู้รับเหมารายเดิมไม่เจรจาด้วยกลับส่งคนคุมงานมาคุย และบอกว่า ค่าจ้างใหม่นั้นแพงเกินไป ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้แจ้งไปแล้วว่าอัตราค่าแรงและค่าวัสดุต่างๆ จะส่งให้ดูอย่างละเอียด หากมีส่วนไหนที่แพงเกินจะชำระคืนให้ ซึ่งคนคุมงามก็ไม่ยอม และส่งจดหมายแจ้งให้ชำระเงินคืน โดยอ้างว่า งานหลังคาที่รั่วซึมมีเล็กน้อยเป็นบางจุด แก้ไขก็หาย แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมและไปว่าจ้างช่างที่อื่นถือว่าไม่เป็นธรรมกับเขา ซึ่งเราก็ได้แย้งไปว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ช่างเค้าแก้ไขไม่หายมาโดยตลอด (มีหลักฐานคุยกันทาง Line ถึงความเสียหายนี้) 


อยากสอบถามว่า เราสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินงวดสุดท้าย โดยหักเงินไปจ่ายให้ช่างรายใหม่ตามจำนวนที่มีการจ้างงานและคืนส่วนที่เหลือให้ผู้รับเหมารายเก่าเท่านั้น ได้หรือไม่ หากยึดตามคลิปเสียงของคนที่เซ็นสัญญาเป็นผู้พูดให้เราสามารถดำเนินการได้ 


ประเด็นที่ 2 เรียกให้ชำระค่าปรับล่าช้า


จากเหตุการณ์แรก ในสัญญาที่เซ็นกันไว้ ระบุไว้ว่า ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับได้วันละ 1,000 บาท แม้จะมิได้บิกเลิกสัญญา ซึ่งในตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าจะไม่เรียกค่าปรับ เพราะเห็นว่า อยากให้เรื่องจบๆ ไป เพราะผู้รับเหมาก็แจ้งเองว่า ให้เราจัดหาช่างรายใหม่เข้ามาดำเนินการได้ จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไร แต่ปรากฏว่า มีการส่งเอกสารมาเรียกค่างวดให้เราจ่ายคืนเต็มจำนวน จึงได้ออกเอกสารเรียกค่าปรับไปตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยนับจากวันทีครบกำหนดจนถึงวันส่งมอบงาน 


อยากสอบถามว่า เราสามารถเรียกเงินค่าปรับนี้ได้จริงหรือไม่คะ 


ประเด็นที่ 3 หากข้าพเจ้า ชำระเงินเท่าที่เหลือหลังจากจ้างช่างใหม่ไป ทางผู้รับเหมาเดิมจะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีจนต้องติดคุก หรือไม่คะ (เงินค่างวดที่ผู้รับเหมาเรียกร้องคือ 30,000 บาทค่ะ)


ขอแสดงความนับถือ

โดยคุณ mayura.noi (172.68.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2562, 22:51

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

จะรบกวนค่ะ ปัจจุบันผู้รับเหมาได้ส่ง Notice มาเพื่อให้เราจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ โดยไม่ยินยอมที่จะให้เราหักค่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่ 


อยากจะจ้างทนายเพื่อ

1. ตรวจสอบเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อสู้คดี

2. ฟ้องกลับเพื่อเรียกค่าปรับล่าช้าค่ะ


รบกวนแนะนำทนายด้วยนะคะ 


ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ mayura.noi 2 ก.ค. 2562, 08:50

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากๆ นะคะ

โดยคุณ Mayura 16 มิ.ย. 2562, 11:20

ความคิดเห็นที่ 1

การจ้างทำของ


  ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้รับเหมาคนเดิม ยินยอมยกเลิกสัญญา คุณก็สามารถจ้างผู้รับเหมาคนใหม่มาทำงานใหม่ได้...เรื่องค่าปรับการล่าช้า  ก็เรียกร้องได้   ถ้าเขาไม่ยอมจ่าย  ก็ต้องฟ้องศาล  ลองคิดดูว่าจะคุ้มหรือไม่...เรื่องผู้รับเหมาคนเดิมจะเรียกร้องค่าจ้างงวดสุดท้าย  คุณก็มีหลักฐานว่าเขายินยอมให้หาจ้างผู้รับใหม่มาทำงาน  ไม่น่าจะต้องวิตกกังวล   อย่างไรก็ตามเรื่องนี้  เป็นเรื่องทางแพ่ง ไม่มีโทษต้องถูกจำคุก  ถ้ามีการฟ้องร้อง  น่าจะจบลงด้วยการเจรจา...แต่เรื่องอำนาจมืดหรืออิทธืพลเถื่อน  ก็ระวังไว้ก็ดีเหมือนกัน...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 16 มิ.ย. 2562, 08:25

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด