WebBoard :กฎหมาย|ถูกขับไล่จากที่ดินพ่อของสามีซึ่งอาศัยมาเกิน15 ปีแล้วได้หรือไม่

ถูกขับไล่จากที่ดินพ่อของสามีซึ่งอาศัยมาเกิน15 ปีแล้วได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ถูกขับไล่จากที่ดินพ่อของสามีซึ่งอาศัยมาเกิน15 ปีแล้วได้หรือไม่

  • 253
  • 1
  • post on 7 ก.พ. 2562, 03:28

ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีและย้ายมาอยู่บ้านของพ่อสามี ซึ่งพอสามีไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ เป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว และขณะนี้มีเหตุให้ต้องหย่าร้าง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหย่าให้เรียบร้อยเนื่องจากตกลงสินสมรสและหนี้สินระหว่างสมรสไม่ได้ พ่อสามีจึงได้ไล่ให้ออกจากบ้านหลังดังกล่าว เหตุนี้ภรรยาจะถือว่าครอบครองปรปักษ์ในที่ดินพ่อสามีได้หรือไม่ และ ภรรยาควรย้ายออกหรือไม่(มีการขู่จะดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก)

หมายเหตุ มีบุตรด้วยกัน 1 คนด้วยขณะนี้อายุ 8 ปี อยู่ในการดูแลของภรรยา

โดยคุณ eaksamui (162.158.xxx.xxx) 7 ก.พ. 2562, 03:28

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาชีวิต


 การที่คุณเข้าไปอาศัยในบ้านพ่อของสามี (ซึ่งย่อมได้อนุญาต จึงเข้าไปอาศัยได้) พ่อสามีจึงแจ้งข้อหาบุกรุกไม่ได้  แต่พ่อสามีก็ฟ้องขับไล่ (ทางแพ่ง)ได้  ถ้าถูกฟ้องก็ต้องเจรจาต่อรองกันไปตามควร...การที่คุณจะอ้างกรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์  คงอ้างไม่ได้  เพราะคุณเข้าไปอาศัยอยู่ โดยยอมรับสิทธิการเป็นเจ้าของ ของพ่อสามี แม้จะอาศัยอยู่เป็นร้อยปี  ก็อ้างการครอบครองปรปักษ์ไม่ได้...จะอ้างได้ต่อเมื่อ  คุณได้บอกเปลี่ยนลักษณะการยึดถือที่ดินและบ้าน( ตาม ปพพ. ม.1381) ต่อพ่อสามีว่า บ้านนี้เป็นของฉัน ถ้าเคยการบอกกล่าวเช่นนั้น อายุความจะเริ่มนับหนึ่งทันที  ถ้าพ่อสามีไม่ฟ้องขับไล่ ภายใน 10 ปี  คุณก็พอจะมีโอกาส ร้องศาลให้ได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ได้ และที่ดินนั้นต้องมีเอกสารสิทธิ์ เป็น โฉนดที่ดิน..ถ้า เป็น นส.3 หรือ นส.3 ก. ถ้าคุณแย่งการครอบครองเกินหนึ่งปี  คุณย่อมมีสิทธิดีกว่า...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ก.พ. 2562, 09:59

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด