WebBoard :กฎหมาย|การเรียกพยาน คดีพินัยกรรม

การเรียกพยาน คดีพินัยกรรม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การเรียกพยาน คดีพินัยกรรม

  • 124
  • 1
  • post on 2 พ.ค. 2561, 13:56

สวัสดีค่ะ


อยากจะสอบถาม กรณีศาลมีคำสั่งให้มีการไต่สวนพินัยกรรม โดยฝ่ายโจทย์ แจ้งเพิกถอนพินัยกรรม ฝ่ายจำเลย (คือดิฉัน) จะต้องไปให้การตามคำสั่งให้มีการไต่สวน


สอบถามดังนี้ค่ะ


1. ระหว่างจัดทำพินัยกรรม มีพยานสองคนและทนายเป็นผู้ลงชื่อในพินัยกรรม เราต้องออกจดหมายเชิญพยานหรือไม่ หรือแค่ไปบอกปากเปล่าได้เลยคะ อย่างไรถึงจะรัดกุมกว่ากัน (มีการถ่ายวิดิโอตอนทำพินัยกรรมไว้ด้วยค่ะ)


2. ตอนเปิดพินัยกรรม มีทนายฝ่ายโจทย์ได้มารวมฟังพินัยกรรม ถ่ายวิดีโอไว้ แต่ในคำร้องโจทย์แจ้งว่า ไม่ได้รับทราบว่าจะมีการเปิดพินัยกรรม ทางเราสามารถทำจดหมายแจ้งเชิญ ทนายฝ่ายโจทย์ ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายของโจทย์แล้วมาให้การได้หรือไม่ เนื่องจากทนายดังกล่าวกล่าวอ้างตอนมาฟังการเปิดพินัยกรรมว่าได้รับมอบหมายจากโจทย์


3. กรณีฝ่ายโจทย์แจ้งว่า ผู้ตาย ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่เรามีหลักฐานว่า ผู้ตายสามารถ เขียนหนังสือและอ่านหนังสือออกด้วยตนเอง เราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของหลักฐานของโจทย์ เพื่อโต้แย้งได้หรือไม่คะ มีหลักฐานเป็นวัตถุค่ะ


สอบถามเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ jacky007 (61.19.xxx.xxx) 2 พ.ค. 2561, 13:56

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การสืบพยาน

1. ระหว่างจัดทำพินัยกรรม มีพยานสองคนและทนายเป็นผู้ลงชื่อในพินัยกรรม เราต้องออกจดหมายเชิญพยานหรือไม่ หรือแค่ไปบอกปากเปล่าได้เลยคะ อย่างไรถึงจะรัดกุมกว่ากัน (มีการถ่ายวิดิโอตอนทำพินัยกรรมไว้ด้วยค่ะ)

ตอบ...เมื่อถูกฟ้อง  ควรยื่นคำให้การตามกำหนด (ควรให้ทนายดำเนินการให้) การยื่นคำให้การ มีประโยชน์ เพราะเป็นการโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ไว้เบื้องต้น  และยื่นบัญชีระบุพยานไปพร้อมด้วย  ถ้าไม่ยื่นฯ ย่อมเสียเปรียบ คงนำพยานเข้านำสืบไม่ได้...ส่วนการนำพยานไปศาล ก็ใช้วิธีแจ้งบอกกล่าวกันก็ได้  ถ้ามีเหตุขัดข้องอาจต้องให้มีหมายเรียกพยาน (ทนายเขาย่อมทราบดี)

2. ตอนเปิดพินัยกรรม มีทนายฝ่ายโจทก์ได้มารวมฟังพินัยกรรม ถ่ายวิดีโอไว้ แต่ในคำร้องโจทก์แจ้งว่า ไม่ได้รับทราบว่าจะมีการเปิดพินัยกรรม ทางเราสามารถทำจดหมายแจ้งเชิญ ทนายฝ่ายโจทก์ ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายของโจทก์แล้วมาให้การได้หรือไม่ เนื่องจากทนายดังกล่าวกล่าวอ้างตอนมาฟังการเปิดพินัยกรรมว่าได้รับมอบหมายจากโจทก์

ตอบ...ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ต้องแจ้งในคำให้การให้ครบถ้วน ส่วนการนำพยานไป ก็แจ้งเขา หรือมีหมายเรียก

3. กรณีฝ่ายโจทก์แจ้งว่า ผู้ตาย ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่เรามีหลักฐานว่า ผู้ตายสามารถ เขียนหนังสือและอ่านหนังสือออกด้วยตนเอง เราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของหลักฐานของโจทก์ เพื่อโต้แย้งได้หรือไม่คะ มีหลักฐานเป็นวัตถุค่ะ

ตอบ....ก็แจ้งข้อเท็จจริงเหล่านี้ ในคำให้การได้....แต่คดีแบบนี้ ศาลคงให้ไกล่เกลี่ยเจรจากัน  ถ้ายอมลดราวาศอกกันบ้าง คดีน่าจะจบลงด้วยดี  เพราะเป็นญาติสนิทกัน
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 3 พ.ค. 2561, 03:41

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด