ฟ้องนายจ้างกรณีลาออกแล้วแต่ไม่แจ้งประกันสังคมให้ได้หรือไม่|ฟ้องนายจ้างกรณีลาออกแล้วแต่ไม่แจ้งประกันสังคมให้ได้หรือไม่

ฟ้องนายจ้างกรณีลาออกแล้วแต่ไม่แจ้งประกันสังคมให้ได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟ้องนายจ้างกรณีลาออกแล้วแต่ไม่แจ้งประกันสังคมให้ได้หรือไม่

  • Defalut Image

อยากถามว่า จะฟ้องนายจ้างเก่า เนื่องจากได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2563, 10:10

มีผู้อ่านทั้งหมด 703 ครั้ง


ฟ้องนายจ้างกรณีลาออกแล้วแต่ไม่แจ้งประกันสังคมให้ได้หรือไม่

             อยากถามว่า จะฟ้องนายจ้างเก่า เนื่องจากได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 แต่นายจ้างไม่ยอมไปแจ้งประกันสังคม จึงเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
         นายจ้างกรณีเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกแล้วไม่ยอมไปแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานประกันสังคมมีเยอะมาก ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิในกรณีได้รับเงินเยียวยาในหลายๆ เรื่อง ซึ่งการที่ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องแจ้งไปที่ประกันสังคม หากนายจ้างไม่ยอมไปแจ้งแล้วทำให้ลูกจ้างเกิดความเสียหาย ต้องไปแจ้งที่สำนักงานประกันสังคมหรือให้ทนายยื่นหนังสือทวงถาม เพราะเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างหรือลูกจ้างลาออกไปแล้ว  เขาจะได้รับสิทธิในการเยียวยาหรือช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผมมีคำถามเกี่ยวกับแรงงานครับอาจารย์ คือนายจ้างบอกให้หยุดงานชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่จ่ายเงินเดือนกับพนักงานเลย ( จ่ายศูนย์บาท )โดยอ้าง เหตุสุดวิสัยจาก CORONA VIRUS โดยไม่จ่ายเงินเดือน แต่อ้างว่าจะว่าจะดำเนินการขอรับผลประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมให้ แต่ทั้งนี้ฝ่ายลูกจ้างไม่ได้เซ็นหนังสือยินยอมให้ นายจ้างกระทำได้หรือครับ 
และเป็นไปได้หรือเปล่าที่ลูกจ้างจะทำหนังสือคะดต้านไปที่ประกันสังคม ...แต่ได้ทำการคุัดค้านไปที่บริษัทแล้วเป็นเบื้องต้น แต่บริษัทก็อ้างว่าเขามีสิทธิที่จะทำได้ครับ
โดยคุณ จิรายุ เลิศพิตตินันท์ 25 มิ.ย. 2563, 16:11

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก