ผู้เช่าซื้อขายรถที่เช่าซื้อและผู้ซื้อยักยอกไปผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย|ผู้เช่าซื้อขายรถที่เช่าซื้อและผู้ซื้อยักยอกไปผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย

ผู้เช่าซื้อขายรถที่เช่าซื้อและผู้ซื้อยักยอกไปผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้เช่าซื้อขายรถที่เช่าซื้อและผู้ซื้อยักยอกไปผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1949/2556

บทความวันที่ 10 พ.ย. 2562, 10:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 890 ครั้ง


ผู้เช่าซื้อขายรถที่เช่าซื้อและผู้ซื้อยักยอกไปผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1949/2556
           การที่ผู้เสียหายตกลงขายรถที่เช่าซื้อให้จำเลยที่ 1 โดยที่จำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัท ช. แทนผู้เสียหาย  ถือได้ว่าเป็นการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ  แม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ช. ผู้ให้เช่าซื้อ ก็มีผลในทางแพ่งเพียงว่าผู้ให้เช่าซื้อยังคงมีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างจากผู้เสียหายผู้เช่าซื้อเดิมได้ต่อไป  ไม่มีผลทำให้ผู้เสียหายและบริษัท ช. ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยในการที่จำเลยที่ 1 ยักยอกรถที่เช่าซื้อไป
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก