คืนรถแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์|คืนรถแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

คืนรถแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คืนรถแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

  • Defalut Image

กรณีผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามมาตรา 573

บทความวันที่ 16 เม.ย. 2567, 15:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 1173 ครั้ง


คืนรถแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์
    กรณีผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามมาตรา 573 เป็นกรณีสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจึงไม่มีหนี้ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์ 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 447/2564
    จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ โดยในขณะส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนจำเลยที่ 1 ยังหาได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ กรณีจึงต้องด้วย ป.พ.พ.มาตรา 573 ที่บัญญัติว่า "ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง"  อันเป็นบทบัญญัติให้สิทธิผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาเช่าซื้อในขณะที่ตนเองยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดและส่งผลให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยจำเลยที่ 1 มิได้ประพฤติผิดสัญญา แม้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 14 จะมีข้อตกลงว่ากรณีที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ได้รถยนต์กลับคืนมาแล้วนำรถยนต์ออกขายได้ราคาน้อยกว่าที่มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา  จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 1  มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่ปรากฎว่าขณะที่สัญญาเลิกกันที่จำเลยที่ 1 มีหนี้ที่ะจะต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดราคาจากจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดชำระหนี้ดังกล่าวต่อโจทก์ด้วย
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700
#คดีเช่าซื้อ #คืนรถยนต์ #ค่าขาดประโยชน์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

great.

بادل

โดยคุณ eva 19 พ.ค. 2567, 06:47

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก