หมิ่นประมาท เพื่อหวังผลทางการเมือง|หมิ่นประมาท เพื่อหวังผลทางการเมือง

หมิ่นประมาท เพื่อหวังผลทางการเมือง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หมิ่นประมาท เพื่อหวังผลทางการเมือง

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 12102/2557

บทความวันที่ 6 มี.ค. 2562, 17:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 245 ครั้ง


หมิ่นประมาท เพื่อหวังผลทางการเมือง

คำพิพากษาฎีกาที่ 12102/2557
             คำฟ้องของโจทก์หยิบยกถ้อยคำพูดปราศรัยที่จำเลยกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ขึ้นมากล่าวบรรยายในฟ้อง และมีข้อความตอนท้ายว่าคำกล่าวใส่ความโจทก์ของจำเลยมีรายละเอียดปรากฎตามซีดีบันทึกภาพและเสียงการปราศรัยของจำเลยพร้อมคำถอดเทปเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 และ 5 กับบรรยายฟ้องด้วยว่าคำกล่าวใส่ความของจำเลยเป็นความเท็จ มุ่งลดทอนและทำลายชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง โดยจำเลยมีเจตนาให้โจทก์ได้รับความเสียหายเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี และโจทก์ได้หยิบยกเอาถ้อยคำพูดที่จำเลยปราศรัยใส่ความโจทก์ขึ้นกล่าวไว้โดยบริบูรณ์ รวมทั้งได้แนบซีดีบันทึกภาพและเสียงปราศรัยของจำเลยพร้อมคำถอดเทปแนบมาท้ายฟ้องด้วย อันเป็นการบรรยายฟ้องถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การบรรยายฟ้องคดีหมิ่นประมาทตาม ปวิอ.มาตรา 158(5) และ (5) วรรคสอง เพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาและสามารถให้การต่อสู้คดีโจทก์แล้ว คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม
    แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตาม ปอ. มาตรา 328 มิได้บรรยายว่ากระทำโดยการโฆษณา เป็นฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานดังกล่าว การที่โจทก์แนบหนังสือที่มีข้อความหมิ่นประมาทที่จำเลยส่งไปถึงบุคคลอื่น ก็ไม่ทำให้เป็นฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าว แต่โจทก์ไม่จำต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำการหมิ่นประมาทโจทก์ในลักษณะของการโฆษณาอย่างไร เพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก