คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน|คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน

คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน

  • Defalut Image

คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน (แขกรับเชิญรายการคุณจอมขวัญไทยรัฐทีวี)

บทความวันที่ 12 เม.ย. 2561, 11:11

มีผู้อ่านทั้งหมด 441 ครั้ง


คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน

              คุณยายวัย 85 โดนลูกชายหลอกโอนที่ดิน (แขกรับเชิญรายการคุณจอมขวัญไทยรัฐทีวี)  ก่อนหน้านี้เคยมีคดีลักษณะแบบนี้ตาม คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 965/2530 จำเลยพาโจทก์ซึ่งเป็นมารดาไปสำนักงานที่ดิน แล้วหลอกให้ทำนิติกรรมโอนขาย โดยอาศัยความไม่รู้หนังสือและระเบียบของทางราชการและความสูงอายุของโจทก์ซึ่งเป็นมารดาโจทก์ มิได้มีเจตนาที่จะโอนที่ดินนิติกรรมดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156 ที่ดินต้องกลับมาเป็นของมารดาเหมือนเดิมลองไปเทียบเคียงดูนะครับ วันนี้รายการหมดเวลาก่อนเลยวิเคราะห์ในรายการคุณจอมขวัญไม่ทันครับ
มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายสอบถามได้ที่ 081 625 2161 หรือ 02 948 5700

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2530
             จำเลยพาโจทก์ซึ่งเป็นมารดาและผู้จัดการมรดกบิดาไปสำนักงานที่ดินแล้วจัดการให้โจทก์ทำนิติกรรมรับโอนที่ดินและบ้านมรดก แล้วจดทะเบียนโอนขายให้แก่จำเลย โดยอาศัยความไม่รู้หนังสือและระเบียบการของทางราชการ และความสุงอายุของโจทก์โจทก์มิได้มีเจตนากระทำเช่นนั้น นิติกรรมดังกล่าวจึงเกิดจากความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119
            นิติกรรมที่เป็นโมฆะถือเสมือนไม่มีการทำนิติกรรม ไม่จำต้องเพิกถอนศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รายพิพาทจึงมีความหมายเพียงบังคับให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนอันเกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้น.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 156
 การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ
          ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก