ประมูลที่ดิน นส.3 ก จากสนง.บังคับคดี|ประมูลที่ดิน นส.3 ก จากสนง.บังคับคดี

ประมูลที่ดิน นส.3 ก จากสนง.บังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ประมูลที่ดิน นส.3 ก จากสนง.บังคับคดี

ประมูลซื้อที่ดิน นส.3 ก จากสำนักงานบังคับคดี เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน

บทความวันที่ 13 พ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13687 ครั้ง


ประมูลที่ดิน นส.3 ก จากสนง.บังคับคดี

    
           ประมูลซื้อที่ดิน นส.3 ก จากสำนักงานบังคับคดี เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน ต่อมาตรวจสอบพบว่าเนื้อที่จริงๆ เหลือแค่ 1 ไร่ ...  ตรวจสอบแล้ว เจ้าของที่ดินเดิม เอานส.3 ก เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน  ไปจำนองไว้ที่สหกรณ์การเกษตร แล้วสหกรณ์ฟ้องยึดทรัพย์  จึงมาขายทอดตลาด  ที่ดินข้างเคียงบอกว่า ข้างเคียงได้ออกโฉนดหมดแล้ว ทำให้ที่ดินนส.3 ก ฉบับที่ประมูลมานี้  เหลือเนื้อที่จริงๆ แค่ 1 ไร่ ....  ผู้ประมูลได้มาต้องทำอย่างไรจึงจะได้ที่ดินครบตามที่ประมูลมา


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         ผู้ประมูลซื้อที่ดินได้จากกรมบังคับคดีและรับโอนการครอบครองสำหรับที่ดินดังกล่าว ก็ชอบที่จะเรียกร้องที่ดินตาม นส.3 ก. ในส่วนที่ขาดอยู่จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง ซึ่งเป็นผู้ขอออกโฉนดที่ดินตาม นส.3 ก. โดยมิชอบเพื่อฟ้องขอเพิกถอนการออกโฉนดทับที่ดิน ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก