คู่มือพนักงานติดตามหนี้|คู่มือพนักงานติดตามหนี้

คู่มือพนักงานติดตามหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คู่มือพนักงานติดตามหนี้

ปรัชญาและจรรยาบรรณในการติดตามหนี้

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 16269 ครั้งคู่มือพนักงานติดตามหนี้
ปรัชญาและจรรยาบรรณในการติดตามหนี้

      ปรัชญาของพนักงานติดตามหนี้  ก่อนอื่นพนักงานติดตามหนี้จะต้องเข้าใจก่อนว่า จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าหนี้ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้ตามกฎหมาย การติดตามหนี้ พนักงานติดตามหนี้จะต้องมีปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำงานและทำงานอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน  ต้องกระทำโดยสุจริต”  พนักงานติดตามหนี้จะต้องเข้าใจว่าการติดตามหนี้จะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดในการเร่งรัดให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ด้วยวิธีการที่สุจริต ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสร้างความรำคาญ หรือสร้างความไม่สบายใจให้กับลูกหนี้  หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
      ภาพลักษณ์ขององค์กรจะเสียไปด้วย ถ้าพนักงานติดตามหนี้ทวงหนี้โดยไม่มีจรรยาบรรณและใช้วิธีการที่รุนแรง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
      ปัจจุบันรัฐบาลกำลังออกกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยการทวงหนี้ที่เป็นธรรม ซึ่งจะกำหนดกติกามารยาทที่ค่อนข้างจะรัดกุม ดังนั้นพนักงานติดตามหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากยังไม่มีการทวงหนี้ที่มีระเบียบแบบแผน อาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้ในอนาคต
      ดังนั้นปรัชญาในการทำงานของพนักงานติดตามหนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งพนักงานติดตามหนี้ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติในการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการติดตามหนี้เป็นจำนวนมาก

  อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์
  วิทยากรฝึกอบรม
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอแนะนำให้ดื่ม กาแฟ meshe ช่วยขจัดไขมันสะสม พุงยุบ ต้นขาเรียว แขนกระชับ
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ได้ผ่านการรับรองจากทาง อย. เรียบร้อยแล้ว

โดยคุณ สังขยา 16 ธ.ค. 2562, 15:37

ความคิดเห็นที่ 1

ซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
 

โดยคุณ A-J 23 พ.ย. 2552, 14:32

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก