คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี|คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

พนักงานติดตามหนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพพื้นฐาน คือมีหัวใจให้บริการ เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวจะพร้อมในการที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่น

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15784 ครั้ง


 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเทคนิคการติดตามหนี้  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552  ผู้ใดสนใจสำรองที่นั่ง 02-9485700 (คุณศุภานัน)

 

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

มีจิตใจในการให้บริการ
พนักงานติดตามหนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพพื้นฐาน คือมีหัวใจให้บริการ เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวจะพร้อมในการที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่โยนความผิดไปให้บุคคลอื่น  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องมี  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  มักจะยกข้ออ้างมาแก้ตัวในกรณีที่ทำงานไม่สำเร็จ   เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต , ไม่ทำผิดศีลธรรมอันดี  หรือผิดกฎหมายบ้านเมือง มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณ  เป็นสิ่งสำคัญของนักทวงหนี้  เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่มีจรรยาบรรณหรือไม่มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต  อาจกระทำการทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ เช่น การสร้างผลกระทบให้กับองค์กร การทุจริต  การใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้  การเปิดเผยความลับของลูกหนี้ หรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบขององค์กร

น้ำเสียงในการพูด
น้ำเสียงในการพูดมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการทวงหนี้ทางโทรศัพท์นักทวงหนี้และลูกหนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากัน น้ำเสียงในการสนทนาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เหมือนนักจัดรายการวิทยุ ที่ผู้ฟังรายการหลงเสียงผู้ดำเนินรายการ นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีเสียงหวาน ไพเราะ สุภาพ พูดจาไม่เร็วหรือช้าเกินไป พูดจาไม่น่าเบื่อหน่าย ฟังง่ายสบายใจ พูดเป็นประโยคไม่ติด ๆ ขัด ๆ   ถ้านักทวงหนี้เป็นคนพูดจาสุภาพเสียงหวานหรือเสียงเซ็กซี่น่ารับฟัง  จะทำให้ลูกหนี้อยากจะสนทนาด้วย และโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทวงหนี้ มีความเป็นไปได้มากกว่าพนักงานทวงหนี้ที่พูดจาไม่รู้เรื่อง หรือพูดเร็วเกินไป จนจับใจความไม่ได้  หรือพูดจาน่าเบื่อหน่าย วนไปวนมา ซ้ำ  ๆ ซาก ๆ

การควบคุมอารมณ์
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นคนโมโหร้าย ไม่โกรธง่าย เป็นคนใจเย็น เพราะถ้าใจร้อนอาจมีการโต้เถียงกัน ทำให้การทวงหนี้ล้มเหลว

การให้เกียรติผู้อื่น
มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ ให้เกียรติผู้อื่น เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่ให้เกียรติผู้อื่น จะทำให้เกิดการขัดแย้งในระหว่างการสนทนา   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ทัศนคติเชิงบวก
เป็นคนมองโลกในแง่ดี ทัศนคติเชิงบวก  และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข และต้องมีหลักเกณฑ์ในการทำงาน มองไปที่ผลของงานมากกว่ามองไปที่เหตุหรือปัญหา ถ้านักทวงหนี้มองแต่ปัญหาไม่คิดแก้ปัญหา โอกาสในการทวงหนี้สำเร็จมีน้อยมาก เพราะการผิดนัดชำระหนี้มาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือการตั้งใจไม่ชำระหนี้ ทั้งนักทวงหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหา  ไม่เครียด อารมณ์ดี เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความคิดพื้นฐานที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือลูกหนี้  และถ้าเป็นคนอารมณ์ดีแจ่มใส หรือมีมุกตลก จะทำให้บรรยากาศการสนทนาน่าสนใจและไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้  ทำให้ลูกหนี้อยากสนทนาด้วย นำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ ในการหาเงินมาชำระหนี้ 

การเป็นผู้ฟังที่ดี
การเป็นผู้ฟังที่ดี  นักทวงหนี้จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าลูกหนี้กำลังชี้แจงสาเหตุของการไม่ชำระหนี้อยู่  และไปสอดแทรกหรือสวนคำพูดหรือดักคอลูกหนี้หรือเสียดสีลูกหนี้ในระหว่างการสนทนา จะทำให้เสียบรรยากาศการทวงหนี้  และมีโอกาสเกิดข้อขัดแย้ง และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในที่สุด

ความอดทนต่อความกดดัน
อดทน เพราะการทวงหนี้ต้องเจอภาวะกดดัน นักทวงหนี้จึงต้องเป็นคนที่บุคลิกภาพที่อดทนต่อปัญหาที่มากระทบ  เพราะลูกหนี้มักจะปฏิเสธการชำระหนี้ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อหน่าย  อาจทำให้นักทวงหนี้เสียอารมณ์ได้ง่าย  ดังนั้นนักทวงหนี้จึงต้องมีความอดทนต่อคำพูดและอารมณ์ของลูกหนี้   เพราะทุก 3 วัน พนักงานทวงหนี้จะต้องโทรไปหาลูกหนี้คนเดิม และใช้คำถามเดิม ๆ และได้รับคำตอบเดิม ๆ  น่าเบื่อหน่ายทั้งสองฝ่าย  และมีโอกาสเกิดอารมณ์สูง  เนื่องจากนักทวงหนี้ต้องไปตอกย้ำหรือจี้จุดที่ลูกหนี้ไม่อยากตอบคำถามและไม่อยากชำระหนี้  ซึ่งถ้าทวงหลาย ๆ ครั้ง ๆ ติด ๆ กันลูกหนี้มักจะมีอารมณ์ไม่พอใจและตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือเสียดสี  ถ้าไม่มีความอดทน ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้

ไหวพริบเชาว์ปัญญา
มีไหวพริบเชาว์ปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพราะการทวงหนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าลูกหนี้จะตอบโต้อย่างไร หรือใช้เหตุผลอย่างไรในการปฏิเสธการชำระหนี้  นักทวงหนี้จึงต้องตั้งใจฟังคำพูดของลูกหนี้ให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้  หลังจากนั้น จะต้องมีไหวพริบเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยทันทีทันใด  หากเป็นคนตัดสินใจช้า หรือเป็นคนลังเล จะเสียโอกาสในการทวงหนี้โดยทันที   นักทวงหนี้ที่ดี จะต้องมีความคิดและความพยายามหรือการเปลี่ยนมุมมองของปัญหา  หรือความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จสูง  เพราะการปฏิเสธการชำระหนี้มีหลายเหตุผล  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องจับประเด็น สาเหตุการชำระหนี้หลังจากนั้นจะต้องวางโครงสร้างข้อมูล และปรับยุทธวิธี หลาย ๆ แบบ เพื่อหาทางพิชิตใจลูกหนี้ให้ชำระหนี้

ความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบงานท้าทาย เพราะการทวงหนี้ เป็นงานที่ถ้าทายความสามารถของนักทวงหนี้  และมีความกล้าที่จะคุยกับบุคคลซึ่งไม่รู้จัก  เพราะนักทวงหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน  จึงต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูง ถ้าไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความกล้า จะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้

การเป็นนักเจรจาต่อรอง
เป็นนักเจรจาต่อรอง ยื่นข้อเสนอหรือทางเลือกให้กับบุคคลอื่น มีความสามารถในการโน้มน้าวเปลี่ยนใจคน  ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักปฏิเสธการชำระหนี้หรือขอเลื่อนการชำระหนี้  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวให้ลูกหนี้เปลี่ยนใจ มาชำระหนี้ให้ได้  ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่สุด  เพราะถ้าไม่มีความสามารถในข้อนี้ โอกาสในการที่จะได้รับชำระหนี้แทบจะไม่มีเลย

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมายเบื้องต้น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมายเบื้องต้น  เกี่ยวกับการทวงหนี้  เช่น สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมาย  การผิดสัญญา  การคิดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ  การบอกเลิกสัญญา การเรียกค่าเสียหาย หน้าที่ของผู้ค้ำประกันในกรณีผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าหรือฝ่าฝืนสัญญา  รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายในกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ผู้เช่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง และเมื่อมีคำพิพากษาจะต้องถูกบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน หากยัไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า จะต้องถูกจับกุมตามกฎหมาย   เพราะถ้าไม่มีความรู้ในส่วนนี้ จะไม่สามารถนำเสนอผลเสียของการไม่ชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทราบได้  ลูกหนี้จะไม่เกรงกลัวผลของการไม่ชำระหนี้ 

การเป็นคนทันสมัย
เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านเมือง หรือเกาะติดสถานการณ์ มีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี เนื่องจากการทวงหนี้ลูกหนี้มักพูดความเท็จหรือพูดความจริงครึ่งเดียว  หรือหาเหตุในการปฏิเสธการชำระหนี้  เช่นอ้างว่า ไม่มีเงินชำระ ตกงาน กิจการเจ้ง สำนักงานทรัพย์สินไม่ปรับปรุงพื้นที่ ผลผลิตตกต่ำ เกิดอุทกภัย เป็นต้น หากพนักงานทวงหนี้ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกหนี้  อาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง  และเสียโอกาสในการติดตามหนี้ หรือหลงเชื่อลูกหนี้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากเหตุผล ทำให้ลูกหนี้ได้ใจ หลอกลวงนักทวงหนี้เป็นประจำ หรือบางครั้งอาจตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เป็นต้น 
 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

ขอปรึกษา เกี่ยวกับ การติดตามหนี้ ซึ่งตอนนี้ดิฉัน ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการติดตามหนี้ของบริษัทฯ ขายรถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่มีความรู้อะไรมาก อยากทราบว่า พนักงานสินเชื่อ ต้องได้รับการอบรม และมีกฎหมายบังคับให้มีการอบรมและรับรองการเป็นพนักงานสินเชื่อติดตามหนี้ รึป่าวค่ะ

โดยคุณ Benz Chum 18 พ.ย. 2560, 11:50

ตอบความคิดเห็นที่ 5

กรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับว่าพนักงานสินเชื่อจะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายครับ แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพอสมควร เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่ากรณีไหนที่ทำได้ หรือไม่ได้อย่างไร 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ธ.ค. 2560, 11:07

ความคิดเห็นที่ 4

ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย

Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station)
โดยคุณ weladee 17 ต.ค. 2560, 14:39

ความคิดเห็นที่ 3

 สุดยอดเลยครับเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นไหม่ที่จะเริมอาชีพนี้ใด้มีกำลัใจ สู้ๆครับ

โดยคุณ กิตติพงษ์ 10 ส.ค. 2558, 09:44

ความคิดเห็นที่ 2

ขอคุณนะครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ

ผมเพิ่ง เป้นพนักงานทวงหนี้ ฝึกหัด บอกตรงๆๆ กลัวมากๆๆ

โดนลูกค้า ด่า จนอยากลาออกวันละหลายรอบ

ที่บอกว่าพนักงานทวงหนี้โหด ลูกค้าที่ติดหนี้ โหดกว่านะครับ

ฟ้องได้ ด่าได้ แต่ สำหรับพนักงาน ทำได้เพียง รับฟัง คับ

ตอบโต้ไม่ได้ เพราะว่า มีการบันทึกเสียง

และอีกอย่าง คือเข้าใจครับ สำหรับคนเป้นหนี้ ดังนั้น อย่า ด่าพนักงานเลย ครับ

เพราะเรามีทำหน้าที่ของเราคือ จัดเก้บหนี้

ให้คำปรึกษา กับลูกหนี้ แนะนำ จัดการกับเงิน ของลูกหนี้

( บริษัท อื่นผมไม่รู้นะ ผมทำของ ธนาคาร )

   ยัง ไง ผมก็จะสู้ไม่ถ่อย สู้ๆครับ

    

โดยคุณ tle 25 ม.ค. 2554, 22:24

ความคิดเห็นที่ 1

ซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
 

โดยคุณ A-J 23 พ.ย. 2552, 14:33

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก