การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์|การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์5 ขั้นตอนการเจรจา

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 32264 ครั้ง


การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
5 ขั้นตอนการเจรจา

เตรียมพร้อม Prepare
เตรียมความพร้อมของตัวเอง
-มีสติ , มีสมาธิ
-เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับลูกค้า(อดทน)
ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
-ประวัติการชำระเงิน
-สถานะบัญชีในปัจจุบัน
-ประวัติการพูดคุย
-ตั้งเป้าหมายก่อน-หลัง การเจรจากับลูกค้า
-กำหนดการเจรจา

เริ่มต้น Start
วัตถุประสงค์ Start

-เตรียมพร้อมอย่างมีสมาธิ และควบคุมอารมณ์
-สร้างบรรยากาศ การสนทนาในเชิงบวกและเป็นมิตร
-แจ้งวัตถุประสงค์ และสื่อสารอย่างชัดแจ้งตรงไปตรงมา
-มีทัศนคติที่ดีกับลูกค้าทุกราย และทุกสถานการณ์(ไม่ต่อว่าลูกค้า)
-การใช้น้ำเสียง (ไม่ประชดประชัน) ต้องสุภาพและอบอุ่นในขณะที่สนทนากับลูกค้า (การตามหนี้ที่ไม่ดี ไม่สุภาพ จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัท)

**ความประทับใจครั้งแรกที่ลูกค้ามีต่อเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเจรจาต่อรองที่ราบรื่น**


ตั้งคำถาม Question
คนเราส่วนมากมักชอบตอบคำถาม มากกว่าการตั้งคำถาม
-นักเจรจาต่อรองซึ่งเป็นผู้ฟังจะปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นให้สอดคล้องกับมุมมองของลูกค้า  จากนั้นจะนำลูกค้าไปสู่ทางออกของปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับฟังนั้นเอง
-การรู้จักตั้งคำถามจะทำให้ได้รับคำตอบที่กระจ่างชัด พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง จะมีแต่คำตอบที่ดีกับไม่ดีเท่านั้น”

เป้าหมายของขั้นตอนการตั้งคำถาม เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ต้องรู้วิธีที่จะ
-ละวางความคิดเห็นส่วนตัวและวางตัวเป็นกลาง
-เปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน
-ใช้ความนิ่งสงบ (เป็นผู้ฟังที่ดี)
-เริ่มเป็นฝ่ายตั้งคำถาม (ควรจะเป็นคำถามเปิด)
-ประมวลข้อมูลที่ได้รับฟังทั้งหมด แล้วทำการทวนซ้ำ
-สรุป

โน้มน้าว  Influence
วัตถุประสงค์ Influence
“อย่ากล่าวหาตำหนิหรือแม้กระทั่งปกป้องตนเอง จงใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะเชิญชวน”
-นักเจรจาต่อรองจะไม่เล่นกับความผิดพลาดของลูกค้าหรือซ้ำเติม นักเจรจาต่อรองจะมองหาหนทางที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างประสบชัยชนะด้วยกัน โดยใช้กลยุทธที่เป็นความร่วมมือ
“ต้องรักษาความมีเหตุผลและหาทางออกของปัญหาด้วยวิธีการระหว่าง “ผู้ใหญ่” กับ “ผู้ใหญ่” ตลอดเวลา”

เป้าหมายของขั้นตอนการโน้มน้าว
-ประเมินผลการโน้มน้าวของตน
-แสวงหาข้อตกลงหลัก
-ใช้การโน้มน้าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-ใช้คำถามในการทำให้ลูกค้ายินยอมพร้อมใจยอมรับข้อตกลง
-ตอบข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องเหมาะสม

บทสรุปการเจรจา  Make Conclude

เป้าหมาย Make conclude
-นักเจรจาต่อรองไม่ควรที่จะปิดการเจรจา ถ้ายังไม่ได้ข้อตกลงร่วมกัน
-ให้ลูกค้าตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลที่ตามมาถ้าไม่ชำระหนี้
-ต้องได้รับวันนัดการชำระ (ยืนยันความแน่นอนของการนัด วัน เวลา)
-แจ้งวิธีการชำระ และเอกสารการชำระมีหรือไม่
-ชำระด้วยตนเองหรือเปล่า
 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13

บริษัททวงนี้พูดจาไม่สุภาพ พูดคุยกับลูกค้าแล้วยังโทรไปก่อกวนที่ทำงานอีกซึ่งเขาดูแลผู้ป่วยอยู่

และเป็นศูณย์ราชการด้วย ลูกหนี้มีหนี้ค้างไม่ถึงหมื่น บอกเหตุผลและความจำเป็นไปแล้ว และแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าจะฟ้องก็ฟ้องค่ะ แต่อย่าโทรก่อกวนผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ อยากทราบว่าควรดำเนินการอย่างไรค่ะ 

โดยคุณ Puy2526 10 ก.ค. 2562, 14:49

ความคิดเห็นที่ 12

 ฟ้องร้อง ดำเนินคดีก็แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้า ถ้าเรามีหมายศาลแล้วจ้างบริษัทติดตามหนี้สินจะผิดหรือเปล่าคะ พอมีบริษัทเร่งรัดหนี้สินแนะนำบ้างไหมคะ

โดยคุณ เปิ้ล 3 มิ.ย. 2557, 17:37

ความคิดเห็นที่ 11

ทวงหนี้  07.22  เช้าไปไหมคะ

โดยคุณ อ 21 ก.ย. 2555, 12:53

ตอบความคิดเห็นที่ 11

การติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ จะทำทำได้ตั้งแต่ 8.00 - 20.00 เสาร์ 9.00-19.00  แต่ถ้าหากช่วเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สะดวกรับสาย อาจจะเนื่องจากทำงานอยู่ไม่สามารถรับสายได้ ก็ติดช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวก เช่น ช่วงพักทานอาหาร หรือ ช่วงเลิกงานของลูกค้าครับ การติดต่อของเจ้าหน้าถือว่าเป็นการดี เพราะทางลูกค้าจะได้ทราบถึงข้อมูล ณ ปัจจุบันว่าสถานะบัญชีตอนนี้ของเราเป็นอย่างไร ค่าปรับเท่าไหร่ ค่าติดตามมีมั้ยและเท่าไหร่ และลูกสามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามได้อีกด้วย 

โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก) 13 ธ.ค. 2555, 11:51

ความคิดเห็นที่ 10

การติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ จะทำทำได้ตั้งแต่ 8.00 - 20.00 เสาร์ 9.00-19.00  แต่ถ้าหากช่วเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สะดวกรับสาย อาจจะเนื่องจากทำงานอยู่ไม่สามารถรับสายได้ ก็ติดช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวก เช่น ช่วงพักทานอาหาร หรือ ช่วงเลิกงานของลูกค้าครับ การติดต่อของเจ้าหน้าถือว่าเป็นการดี เพราะทางลูกค้าจะได้ทราบถึงข้อมูล ณ ปัจจุบันว่าสถานะบัญชีตอนนี้ของเราเป็นอย่างไร ค่าปรับเท่าไหร่ ค่าติดตามมีมั้ยและเท่าไหร่ และลูกสามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามได้อีกด้วย 

โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก) 13 ธ.ค. 2555, 11:51

ความคิดเห็นที่ 9

 ถ้าลูกค้านัดทุกวันเราจะมีวิ

ธีพูดกับเค้ายังไง

โดยคุณ ลาวัลย์ 19 ส.ค. 2555, 08:38

ความคิดเห็นที่ 8

ทำไมพนักงานทวงหนี้แถวอยุธยา(โรจนะ)เวลาทวงหนี้

ทำเหมือนเป็นนักเลงทวงหนี้นอกระบบ(ไอ้พวกหมวกดำ)

ฆ่าได้คงจะฆ่าลูกหนี้มั่งคะนี่หรือคือพนักงานบริษัทฐิติกร

โดยคุณ อ้วน 23 ก.พ. 2553, 16:04

ตอบความคิดเห็นที่ 8

 ส่วนการติดตามหนี้ภายนอก จะเป็นในรูปแบบการจ้างบริษัทนอกของสถาบันการเงินครับ .... ถ้าพบเห็นความไม่เหมาะสมสามารถแจ้งให้สถาบันการเงินของท่านให้ทราบได้เลย เพราะไม่มีนฌยบายใดๆที่จะให้มีการติดตามหนี้แบบข่มขู่ ... หลายครั้งทางสถาบันการเงินจะกำชับกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาของานไปติดตาม แต่เนื่องจากทางสถาบันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เป็นเพราะปัจจัยเรื่องของของผลงานของคนที่ติดตามครับ

โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก) 13 ธ.ค. 2555, 12:09

ความคิดเห็นที่ 7

 ส่วนการติดตามหนี้ภายนอก จะเป็นในรูปแบบการจ้างบริษัทนอกของสถาบันการเงินครับ .... ถ้าพบเห็นความไม่เหมาะสมสามารถแจ้งให้สถาบันการเงินของท่านให้ทราบได้เลย เพราะไม่มีนฌยบายใดๆที่จะให้มีการติดตามหนี้แบบข่มขู่ ... หลายครั้งทางสถาบันการเงินจะกำชับกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาของานไปติดตาม แต่เนื่องจากทางสถาบันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เป็นเพราะปัจจัยเรื่องของของผลงานของคนที่ติดตามครับ

โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก) 13 ธ.ค. 2555, 12:09

ความคิดเห็นที่ 6

ทำไมเวลาคุยกับลูกค้าถึงตื่นเต้นและพูดไม่ตรงกับที่ใจคิดไว้ จะมีวิธีแก้อย่างไรบ้าง

โดยคุณ ผู้เริ่มทวงหนี้ 16 พ.ย. 2552, 21:07

ตอบความคิดเห็นที่ 6

แนะนำให้ท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาเทคนิคการทวงหนี้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700 (คุณศุภานัน)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 26 พ.ย. 2552, 14:56

ความคิดเห็นที่ 5

แนะนำให้ท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาเทคนิคการทวงหนี้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700 (คุณศุภานัน)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 26 พ.ย. 2552, 14:56

ความคิดเห็นที่ 4

บางครั้งลูกค้าโทรไปก็ไม่รับสายจะทำอย่างไรดี บางทีก็บอกเจ้านายไม่อยู่แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

โดยคุณ นก 16 พ.ย. 2552, 21:04

ความคิดเห็นที่ 3

ในกรณีย์ที่ไม่สามารถเจรจาทวงนี้โดยตรงกับเจ้าของกิจการได้จะทำเช่นไร

เพราะเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถให้คำตอบใด ๆ ได้ ว่าจะชำระได้เมื่อไหร่ อย่างไร  นายยังไม่สั่งการลงมา   ทวงทีไรก็ได้คำตอบนี้ กี่วัน กี่เดือน ก็ได้คำตอบเดิม  อย่างนี้หมายถึงเขาจงใจจะำไม่ชำระเลยใช่หรือเปล่าค่ะ   ขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไร ?

โดยคุณ จอย 11 ก.ย. 2552, 11:31

ตอบความคิดเห็นที่ 3

ควรให้ทนายความทำหนังสือสอบถามไปที่เจ้าของกิจการดังกล่าว  ให้ดำเนินการภายใน 7 วัน  หากไม่ดำเนินควรให้ทนายฟ้องร้องดำเนินคดี

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 14 ก.ย. 2552, 15:56

ความคิดเห็นที่ 2

ควรให้ทนายความทำหนังสือสอบถามไปที่เจ้าของกิจการดังกล่าว  ให้ดำเนินการภายใน 7 วัน  หากไม่ดำเนินควรให้ทนายฟ้องร้องดำเนินคดี

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 14 ก.ย. 2552, 15:56

ความคิดเห็นที่ 1

อิ65อ2323

อิ23222222222222222222222222222222222



โดยคุณ เ 27 ส.ค. 2552, 15:50

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก