การติดตามหนี้ภาคสนาม|การติดตามหนี้ภาคสนาม

การติดตามหนี้ภาคสนาม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การติดตามหนี้ภาคสนาม

การติดตามหนี้ภาคสนาม หมายถึง การติดตามหนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12939 ครั้ง


การติดตามหนี้ภาคสนาม

     1.การติดตามหนี้ภาคสนาม หมายถึง การติดตามหนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง จึงมีความแตกต่างจากการติดตามหนี้โดยใช้โทรศัพท์ 
    -เผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง
    -การควบคุมอารมณ์ในระหว่างเจรจา
    -มีโอกาสเกิดความขัดแย้งสูง
     2.การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปติดตามหนี้ภาคสนาม
     -ตรวจสอบสัญญาเช่าและสัญญาค้ำประกัน
     -ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระพร้อมทั้งเบี้ยปรับ
     -การสิ้นสุดสัญญา
     -หนังสือมอบอำนาจ
     -ภาพถ่ายผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
     -ภาพถ่ายทรัพย์ที่เช่า
     -แผนที่บ้านผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
     -โทรศัพท์ติดต่อผู้เช่าและผู้ค้ำประกันหรือบุคคลอ้างอิง
     3.การหาข่าวล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     -ดูประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา
     -ช่วงเวลาที่มีโอกาสพบตัวผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
     -นัดหมาย ถ้าผู้เช่าพร้อมพูดคุย
     4.การประเมินผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
     -การประเมินนิสัยของผู้เช่าและผู้ค้ำประกันมีความสำคัญ
     -ผิดนัดชำระหนี้เพราะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้
     -ตั้งใจไม่ชำระหนี้
     -ผู้เช่าตัวปลอม
     5.กรณีพบตัวผู้เช่าหรือผู้ค้ำประกัน
     -ทักทายตามมารยาท
     -แนะนำตัว
     -แจ้งวัตถุประสงค์
     -ถามสารทุกข์สุขดิบ
     -ฟังลูกค้าพูดก่อน
     -แสดงความเห็นอกเห็นใจลูกค้า
     -แจ้งผลดีของการชำระหนี้
     -แจ้งผลเสียของการผิดนัดชำระหนี้
     -สรุปเกี่ยวกับยอดหนี้ กำหนดวันที่จะชำระหนี้
     -ขอเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม
     -กล่าวอำลา ขอบคุณ
     6.กรณีไม่พบตัวผู้เช่าหรือผู้ค้ำประกัน
     -หาข้อมูลจากคนใกล้ชิด 
     -ทำตัวให้เป็นกันเองกับบุคคลที่พบ
     -พยายามขอข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงตัวลูกค้าอย่างสุภาพ
     -ต้องทำให้บุคคลที่สนทนาด้วยไว้วางใจ
     -อย่ายั่วยวนกวนอารมณ์หรือเสียดสีหรือนินทาลูกค้าลับหลัง
     -ฟังให้มากพูดให้น้อย
     -ให้บุคคลที่สนทนาด้วยช่วยประสานกับลูกค้า
     -พยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้
     -อย่าเปิดให้ลูกค้าคิดเอง หรือ ติดต่อกลับเอง
     -ขอเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม
     -กล่าวอำลา ขอบคุณ
     7.การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม
     -กรณีมีปากเสียงกับลูกค้า
     -ลูกค้ามีอาวุธปืน
     -การแจ้งความดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิด
     8.ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ในการทวงหนี้ภาคสนาม
     -ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร ฉ้อโกง บุกรุกทำให้เสีย  ทรัพย์ หมิ่นประมาท กรรโชกทรัพย์ ดูหมิ่นซึ่งหน้า อนาจาร ความผิดต่อเสรีภาพ ข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ การร้องทุกข์ การแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา การติดตามผลคดี การสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
     -ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     -กฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ตัวแทน สัญญาต่างตอบแทน
     -สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า
     -กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
     -การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล เช่น การยึดอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีต่อลูกหนี้รวมถึงกฎหมายล้มละลาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ถ้ามีคอร์สอบรมติดตามหนี้ภาคสนามช่วยแจ้งด้วยนะครับอยากอบรม

โดยคุณ bell 1 เม.ย. 2553, 18:07

ตอบความคิดเห็นที่ 3

ทนายคลายทุกข์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
1. หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5823
2. หลักสูตร นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5824
3. หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5825
4. หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5826

บรรยายโดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ซึ่งเป็นทนายความ/นักทวงหนี้/นักสืบ และเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรองหนี้ เป็นวิทยากรประจำรายการทนายคลายทุกข์และวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้ ให้กับสถาบันการเงินและบริษัททวงหนี้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าบริการอบรม ท่านละ 3,500 บาทยังไม่รวมVat ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร
ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ 02-9485700 (คุณศุภานัน)

ด้วยความปรารถนาดี
จากทีมงานทนายคลายทุกข์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 เม.ย. 2553, 09:22

ความคิดเห็นที่ 2

ทนายคลายทุกข์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
1. หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5823
2. หลักสูตร นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5824
3. หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5825
4. หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร คลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=5826

บรรยายโดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ซึ่งเป็นทนายความ/นักทวงหนี้/นักสืบ และเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรองหนี้ เป็นวิทยากรประจำรายการทนายคลายทุกข์และวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้ ให้กับสถาบันการเงินและบริษัททวงหนี้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าบริการอบรม ท่านละ 3,500 บาทยังไม่รวมVat ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร
ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ 02-9485700 (คุณศุภานัน)

ด้วยความปรารถนาดี
จากทีมงานทนายคลายทุกข์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 เม.ย. 2553, 09:22

ความคิดเห็นที่ 1

ซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
 

โดยคุณ A-J 23 พ.ย. 2552, 14:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก