เทคนิคการบริหารจัดการหนี้|เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

ตารางเปรียบเทียบระหว่างการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์ กับการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง เน้นผลลัพธ์การทวงหนี้เป็นหลัก

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14061 ครั้ง


เทคนิคการบริหารจัดการหนี้
  
 ตารางเปรียบเทียบระหว่างการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์ กับการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง เน้นผลลัพธ์การทวงหนี้เป็นหลัก
การบริหารจัดการหน

การทวงหนี้แบบสร้างสรรค์
การทวงหนี้ที่เน้นผลลัพธ์การทวงหนี้เป็นหลัก
1. มีการทักทายแบบสุภาพ
1. มีการทักทายแบบข่มขู่
2. น้ำเสียงสุภาพอ่อนโยน
2.น้ำเสียงดุดัน รุนแรง
3. แจ้งวัตถุประสงค์การทวงหนี้
3. กดดันเรื่องค่างวดแบบจู่โจม
4. สอบถามสาเหตุการค้างชำระ
4. ไม่สอบถามสาเหตุ
5. รับฟังปัญหาของลูกค้าก่อน
5. ไม่รับฟังปัญหาของลูกค้า
6. แสดงความเห็นอกเห็นใจลูกค้า
6. พูดจาสอดแทรกขณะสนทนาและใช้คำพูดบีบบังคับให้ใช้หนี้
7. ให้โอกาสลูกค้าตามสมควร
7. ไม่ให้โอกาสลูกค้า ใช้คำพูดเสียดสี ดูถูก เหยียดหยาม
8. หาทางออกให้กับลูกค้า
8. บีบบังคับให้ลูกค้าหาเงินมาชำระหนี้ให้ได้
9. ชี้แนะแนวทางในการหารายได้
9. ข่มขู่ คุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
10. ควบคุมอารมณ์ในขณะเจรจาหนี้
10. ไม่ควบคุมอารมณ์ในขณะเจรจาหนี้
11. หลีกเลี่ยงการพูดตอบโต้ลูกค้าด้วยถ้อยคำรุนแรง
11. ตอบโต้ลูกค้าด้วยถ้อยคำรุนแรง
12. สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้า
12. สร้างความรู้สึกเกลียดชัง โกรธแค้นให้กับลูกค้า
13. ลูกค้าอยากรับโทรศัพท์ เพื่อเจรจาหนี้
13. ลูกค้าหวาดกลัว หวาดผวา ไม่กล้ารับโทรศัพท์
14. ลูกค้าให้ความร่วมมือในการหาทางออกเพื่อชำระหนี้
14. ลูกค้าเปลี่ยนโทรศัพท์หลบเลี่ยงการชำระหนี้
15. ลูกค้ามีความหวังในการหาเงินมาชำระหนี้
15. ลูกค้ารู้สึกหมดหวัง หมดกำลังใจในการหาเงินมาชำระหนี้ และมองว่าชีวิตไม่มีทางออก
16. เพิ่มโอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกค้า
16. โอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกค้ามีน้อย
17. ภาพลักษณ์องค์กรดีในสายตาลูกค้า
17. เสียภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจ
18. เพิ่มเครื่องมือใหม่ ๆ ในการยื่นข้อเสนอให้กับลูกค้า
18. ไม่มีเครื่องมือใหม่ ๆ ในการนำเสนอให้กับลูกค้า
19. สร้างแรงจูงใจ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการเพิ่มความพยายามในการหาเงินมาชำระหนี้
19. ไม่มีการสร้างแรงจูงใจ แต่สร้างความโกรธแค้นให้กับลูกค้า
การทวงหนี้แบบสร้างสรรค์
การทวงหนี้ที่เน้นผลลัพธ์การทวงหนี้เป็นหลัก
20. เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้าได้
20. ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้าได้
21. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
21. มีเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทวงหนี้
22. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
22. เพิ่มบุคลากร เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
23. มีธรรมมาภิบาลในการทำงาน
23. ไม่มีธรรมมาภิบาลในการทำงาน
24. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
24. ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
25. เน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
25. เน้นเงินที่จะได้จากการทวงหนี้เป็นหลัก
26. มองเกษตรกรเป็นผู้มีบุญคุณต่อบริษัท
26. มองเกษตรกรว่าเป็นเพียงลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้
27. พนักงานทวงหนี้ไม่มีความเครียดในการทำงาน
27. พนักงานทวงหนี้มีความเครียดจากการทำงาน
28. พนักงานทวงหนี้มีความคิดเชิงบวก
28. พนักงานทวงหนี้มีความคิดเชิงลบ
29. ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีเสถียรภาพมากขึ้น
29. ความสามารถในการแข่งขันลดลง และองค์กรไม่มีเสถียรภาพในอนาคต
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก