อบรมสัมมนาเทคนิคทวงหนี้/วิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้/การเคหะแห่งชาติ|อบรมสัมมนาเทคนิคทวงหนี้/วิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้/การเคหะแห่งชาติ

อบรมสัมมนาเทคนิคทวงหนี้/วิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้/การเคหะแห่งชาติ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนาเทคนิคทวงหนี้/วิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้/การเคหะแห่งชาติ

ทนายคลายทุกข์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทความวันที่ 6 พ.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11567 ครั้ง


อบรมสัมมนาทวงหนี้การเคหะ

อบรมสัมมนาทวงหนี้การเคหะ

 

             ทนายคลายทุกข์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ให้กับการเคหะแห่งชาติ  หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีกำหนดจัดโครงการอบรมการบริหารชุมชนการเคหะแห่งชาติ  ให้กับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการเคหะชุมชน  ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารพัฒนาชุมชน  และติดตามหนี้ค้างชำระในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน 2 รุ่น  โดยรุ่นที่ 1  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน  ในวันที่ 21  มีนาคม 2552 

            โดยมีหัวข้อที่ได้บรรยายในวันดังกล่าวที่น่าสนใจดังนี้

1.  สถานภาพการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้การเคหะแห่งชาติ ร้อยละ 70  เป็นคนระดับล่าง  มีแนวโน้มการค้างชำระเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 23-30

2. การบริหารหนี้ค้างชำระ  ระบบการเคหะ  การจัดคู่มือการทำงาน  การออกหนังสือเตือน  การบอกเลิกสัญญา  การขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคาร  การฟ้องขับไล่

3.  ปัจจัยการเกิดหนี้ค้างชำระสะสมเพิ่มขึ้น หนี้สะสมมีแนวโน้มสูงขึ้น  45.20  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง   ต้องการใช้ประโยชน์เพียงระยะหนึ่งและย้ายหนี้เมื่อมีคำพิพากษา

4.  มาตรการการเร่งรัดเพื่อการลดหนี้

5.  มาตรการส่งเสริมให้กระตุ้นให้เกิดการชำระหนี้ค้างชำระ

6.  จริยธรรมนักทวงหนี้

7.  หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย

8.  ร่างกฎหมายทวงหนี้ในอนาคต

9.  เทคนิคในการเจรจาหนี้

10.การปฏิบัติตัวในการเป็นพยานในชั้นศาล

11.การบังคับคดีในการขับไล่  ขนย้ายทรัพย์สิน

 

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาข้างล่างนี้

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก