การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ถือว่าว่าเป็นความผิดฐานกรรโชก|การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ถือว่าว่าเป็นความผิดฐานกรรโชก

การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ถือว่าว่าเป็นความผิดฐานกรรโชก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ถือว่าว่าเป็นความผิดฐานกรรโชก

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2457/2518 

บทความวันที่ 20 ม.ค. 2566, 09:34

มีผู้อ่านทั้งหมด 254 ครั้ง


การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ถือว่าว่าเป็นความผิดฐานกรรโชก
คำพิพากษาฎีกาที่ 2457/2518 
    จำเลยพูดว่าถ้าโจทก์จะรื้อบ้านพิพาทจะให้ตำรวจจับ จะให้รื้อต่อเมื่อโจทก์นำเงินมาให้จำเลย 30,000 บาท เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและทำนองเสนอระงับข้อพิพาท ไม่เป็นการข่มขืนใจในฐานกรรโชก
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 337
 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
    ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระทำโดย
    (1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ
    (2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
#ทนายคลายทุกข์ #กรรโชก #ข่มขู่ #ใช้สิทธิตามกฎหมาย 
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก