พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก|พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2563 

บทความวันที่ 26 ส.ค. 2565, 09:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 216 ครั้ง


พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2563 

           ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก เนื่องจากเป็นผู้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม ผู้คัดค้านที่ 1 คัดค้านว่าพินัยกรรมเป็นเอกสารปลอม ผู้ร้องไม่เหมาะสมเป็นผู้จัดการมรดก ทั้งผู้คัดค้านที่ 1 ระบุในคำคัดค้านว่า กิจการเป็นโรงเรียนของผู้คัดค้านที่ 1 และ ช. ไม่มีประเด็นว่าทรัพย์ที่ระบุในพินัยกรรมเป็นของ ช. หรือไม่ และแม้ก่อน ช. ถึงแก่ความตาย เป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านที่ 1 เป็นจำเลย ขอเพิกถอนการให้เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราวินิจฉัยเฉพาะในประเด็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ และมีการประพฤติเนรคุณหรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ยุติว่า ทรัพย์ตามพินัยกรรมส่วนที่ยกให้ผู้คัดค้านที่ 1 ช. ให้เป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ไปก่อนแล้ว เมื่อพินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินบางส่วนแก่ผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องและตั้งผู้จัดการมรดกได้

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก