ปัญหาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าช่วงหรือไม่ |ปัญหาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าช่วงหรือไม่ 

ปัญหาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าช่วงหรือไม่ 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปัญหาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าช่วงหรือไม่ 

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 8901/2563

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2565, 14:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 265 ครั้ง


ปัญหาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าช่วงหรือไม่ 
           ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 8901/2563
    สัญญาเช่าพื้นที่ดำเนินโครงการแปลงรั้วเป็นร้าน ( โครงการพิเศษ) เป็นสัญญาเช่าพิพาท มีจำเลยผู้ให้เช่า ทำสัญญากับโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 3 เป็นเพียงผู้เช่าช่วงจากโจทก์ที่ 2 โดยโจทก์ที่ 2 เช่าช่วงจากโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 3 มิใช่ผู้เช่าโดยตรงกับจำเลย ซึ่งระหว่างโจทก์ที่ 3 ผู้เช่าช่วงกับจำเลยผู้ให้เช่าเดิมนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้เช่าช่วงถือเอาสิทธิใดๆกับจำเลยผู้ให้เช่าเดิมได้ กฎหมายคงบัญญัติเฉพาะ ให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 ซึ่งเป็นบทยกเว้นหลักทั่วไปที่ว่า สัญญาจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญา ไม่อาจบังคับเอากับบุคคลภายนอกสัญญาได้ กรณีไม่อาจตีความขยายความบทบัญญัติซึ่งเป็นข้อยกเว้น  ในทางกลับกันให้ผู้เช่าช่วงเรียกร้องสิทธิและหน้าที่เอาจากผู้ให้เช่าเดิมได้
    เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใดๆที่จะพึงมีต่อกันในอันที่จะให้อำนาจแก่ผู้เช่าช่วงฟ้องบังคับเอากับผู้ให้เช่าเดิม เพื่อรับผิดต่อผู้เช่าช่วงโดยตรงได้ และแม้จำเลยซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าพิพาท ทำให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าได้รับความเสียหายและหากฟังว่า การเช่าช่วงของโจทก์ที่ 3 เป็นไปโดยชอบ แต่เมื่อโจทก์ที่ 3 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลย  โจทก์ที่ 3 ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิดได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 545
 ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งโดยชอบท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงจะได้ใช้ค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ไม่
           อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 55
 ถ้าโทษจำคุกที่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับมีกำหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือน้อยกว่า ศาลจะกำหนดโทษจำคุกให้น้อยลงอีกก็ได้ หรือถ้าโทษจำคุกที่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับมีกำหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือน้อยกว่าและมีโทษปรับด้วย ศาลจะกำหนดโทษจำคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่างเดียวก็ได้

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#ผู้เช่าช่วงควรอ่าน
#ทนายคลายทุกข์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดี คุณกำลังมองหาสินเชื่อรวมหนี้ สินเชื่อไม่มีหลักประกัน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อจำนอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อส่วนบุคคล เงินร่วมลงทุน ฯลฯ! ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชน ฉันให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลทั่วไปด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและสมเหตุสมผลที่ 2% ส่งอีเมล์ไปที่: [email protected]

โดยคุณ Christy 27 พ.ค. 2565, 21:04

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก