โฉนดหาย เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หาย แจ้งความเท็จ ติดคุกนะครับ|โฉนดหาย เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หาย แจ้งความเท็จ ติดคุกนะครับ

โฉนดหาย เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หาย แจ้งความเท็จ ติดคุกนะครับ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โฉนดหาย เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หาย แจ้งความเท็จ ติดคุกนะครับ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 5295/2563

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2565, 13:59

มีผู้อ่านทั้งหมด 355 ครั้ง


โฉนดหาย เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หาย แจ้งความเท็จ ติดคุกนะครับ
             อ่านฎีกาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ  

คำพิพากษาฎีกาที่ 5295/2563
            จำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าโจทก์ยึดถือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทไว้ ไม่ได้สูญหายไป แต่จำเลยที่ 1 กลับมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทสูญหาย และในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำบันทึกประจำวันไปยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ต่อมาสำนักงานที่ดินได้ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาท หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ขายห้องชุดพิพาทห้องหนึ่งให้แก่เพื่อนบุตรสาวจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่1 จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองห้องชุดพิพาทอีกห้องหนึ่งจากธนาคาร แล้วจำเลยที่ 1 ขายห้องชุดพิพาทให้จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าห้องชุดพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ดังนี้จึงเป็นการแย่งกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทจากโจทก์ จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ฐานใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าว และมีความผิดฐานลักทรัพย์อีกด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา  268  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
มาตรา 334  ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#แจ้งความเท็จควรอ่าน
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก