ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับ|ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับ

ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6857/2562

บทความวันที่ 25 ธ.ค. 2563, 17:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 488 ครั้ง


ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6857/2562
            สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญาซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชย์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคลหาใช่เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่  และการเช่าทรัพย์สินนั้นปกติผู้ให้เช่าย่อมเพ็งเล็งถึงคุณสมบัติของผู้เช่าว่าจะสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้และดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ สิทธิของผู้เช่าจึงมีสภาพเป็นการเฉพาะตัว
           เมื่อ พ. ผู้เช่าถึงแก่ความตาย สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าก็เป็นอันระงับสิ้นสุดลงและไม่เป็นมรดกตกทอดไปถึงทายาท แม้การที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครให้จำเลยเช่าแผงค้าต่อจากผู้ตายก็เป็นดุลพินิจของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์หาได้มีผลทำให้สิทธิการเช่าของผู้ตายตกเป็นมรดกของผู้ตายที่จะตกทอดไปยังทายาทให้มีสิทธิเช่าแผงค้าต่อไปไม่  สิทธิการเช่าแผงค้าไม่ใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600  เมื่อจำเลยไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของ พ. ผู้เช่าไม่มีสิทธินำยึดสิทธิการเช่านั้นออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก