ประกันรับผิดเต็มตามกรมธรรม์ ยังเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากผู้ทำละเมิดได้|ประกันรับผิดเต็มตามกรมธรรม์ ยังเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากผู้ทำละเมิดได้

ประกันรับผิดเต็มตามกรมธรรม์ ยังเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากผู้ทำละเมิดได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ประกันรับผิดเต็มตามกรมธรรม์ ยังเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากผู้ทำละเมิดได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2562

บทความวันที่ 22 ธ.ค. 2563, 11:28

มีผู้อ่านทั้งหมด 272 ครั้ง


ประกันรับผิดเต็มตามกรมธรรม์ ยังเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากผู้ทำละเมิดได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2562
             เหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ที่ขับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรไฟสีแดงไปเฉี่ยวรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยและรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไปชนรถยนต์คันอื่นได้รับความเสียหาย เมื่อโจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากหักจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยของจำเลยที่ 1 ที่ทำกับจำเลยที่ 2 ที่ได้สละสิทธิเรียกร้องต่อกันตามข้อสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของสมาคมประกันวินาศภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ออกแล้ว ยังมีค่าเสียหายส่วนเกินที่โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยที่ 1 ได้อีกตามข้อสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันดังกล่าวที่ระบุว่า "ผู้ร่วมสัญญาตกลงว่าสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยกับผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ " และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1
            ค่าลากรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเป็นการจ่ายตามเงื่อนไขความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาจากจำเลยที่ 1 ได้
            ค่าสำรวจภัยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเองไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำละเมิดโดยตรง โจทก์ต้องออกใช้เอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 878

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก