สำนักงานศาลยุติธรรมไม่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย|สำนักงานศาลยุติธรรมไม่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย

สำนักงานศาลยุติธรรมไม่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สำนักงานศาลยุติธรรมไม่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5293/2562

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2563, 10:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 687 ครั้ง


สำนักงานศาลยุติธรรมไม่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5293/2562
             คดีมีข้อเท็จจริงไม่สลับซับซ้อน หากทนายความโจทก์ตั้งใจจริงย่อมสามารถจัดทำคำฟ้องอุทธรณ์และยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดที่ศาลชั้นต้นอนุญาตซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 5 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น  และที่ทนายความโจทก์อ้างว่า โจทก์มีหนังสือไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ตีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และโจทก์จะใช้เอกสารตีความของสำนักงานศาลยุติธรรมประกอบการเรียงคำฟ้องอุทธรณ์แต่โจทก์ยังไม่ได้รับนั้น ปรากฎว่าโจทก์เพิ่งมีหนังสือไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมหลังจากวันอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นนานถึง 4 เดือนเศษ จึงเป็นความล่าช้าที่โจทก์ไม่รีบดำเนินการเสียแต่แรกเมื่อได้ฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น  และโดยเฉพาะสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนราชการมีอำนาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรมหาได้มีหน้าที่ตีความข้อกฎหมายในคดีของโจทก์ซึ่งพิจารณาอยู่ในศาลข้ออ้างของโจทก์หาใช่พฤติการณ์พิเศษที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์อีก

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก