คืนรถ ในขณะที่ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์|คืนรถ ในขณะที่ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

คืนรถ ในขณะที่ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คืนรถ ในขณะที่ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2538/2562

บทความวันที่ 23 ก.ย. 2563, 11:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 2483 ครั้ง


คืนรถ ในขณะที่ไม่ได้ผิดสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2538/2562
           สัญญาเช่าซื้อข้อ 10 กำหนดไว้ว่า ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยการส่งมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืนให้แก่เจ้าของ ณ ภูมิลำเนา ปัจจุบันของเจ้าของในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี  และผู้เช่าตกลงที่จะชำระบรรดาหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันบอกเลิกสัญญาแก่เจ้าของจนครบถ้วน ...แสดงว่าการบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้จะนำมาใช้บังคับก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีหนี้หรือมีการผิดนัดก่อนการเลิกสัญญาเท่านั้น  ไม่ใช่กรณีที่เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีหนี้้ค้างชำระตาม ป.พ.พ.มาตรา 573 ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว  ประกอบกับการที่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ดังนั้นเงื่อนไขที่จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าซื้อ และหากมีข้อสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เช่าซื้อ โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอาข้อตกลงเรื่องความรับผิดในเรื่องขายทอดตลาดได้ในราคาที่น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อมาใช้บังคับเอากับจำเลยที่ 1  เพระาเหตุที่ผู้เช่าซื้อคืนรถได้ ดังนั้นเมื่อสัญญาเลิกกันโดยจำเลยที่ 1 มิได้ประพฤติผิดสัญญาและไม่มีหนี้ที่ต้องรับผิดต่อโจทก์จึงไม่อาจนำ ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคสี่  ที่ใช้ในกรณีที่มีความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยชอบมาใช้บังคับได้  โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 391
  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่
           ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
          ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น
          การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ตอนนี้ผมค้างค่างวด 2 งวดแล้ว หากจะยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเวลาไฟแนนซ์ขายทอดตลาด เวลาคืนผมต้องไม่ค้างค่างวดใช่มั้ย ขอคำปรึกษาหน่อย 

เบอร์ติดต่อ 0623546633 

ขอบคุณครับ

โดยคุณ นายกระแสสินธ์ เหล่าอ่อน 24 ก.ย. 2563, 06:58

ความคิดเห็นที่ 1

สุดยอดครับ อ่านได้ความรู้มากเลยครับ


โดยคุณ ธนบดี สกุลสุขอ้วน 23 ก.ย. 2563, 13:59

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก