รถที่เช่าซื้อโดนขโมย ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย แจ้งความได้|รถที่เช่าซื้อโดนขโมย ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย แจ้งความได้

รถที่เช่าซื้อโดนขโมย ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย แจ้งความได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รถที่เช่าซื้อโดนขโมย ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย แจ้งความได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2841/2562

บทความวันที่ 20 พ.ค. 2563, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 568 ครั้ง


รถที่เช่าซื้อโดนขโมย ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย แจ้งความได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2841/2562
             เมื่อ ว. เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์จากธนาคาร ธ. ผู้ให้เช่าซื้อ ว . ย่อมมีสิทธิ ครอบครองใช้ประโยชน์จากรถที่เช่าซื้อและมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ เมื่อมีผู้ลักรถที่เช่าซื้อไป ว. ย่อมได้รับความเสียหาย ว.จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ โดยไม่จำต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้เช่าซื้อและการที่ผู้ให้เช่าซื้อมอบอำนาจให้ ว. ไปร้องทุกข์ ก็ถือว่า ว. ร้องทุกข์ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหายด้วย ไม่ว่าหนังสือมอบอำนาจจะระบุให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่พนักงานสอบสวนรับแจ้งความร้องทุกข์ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ก็ไม่มีผลลบล้างการที่ ว. ร้องทุกข์ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหาย

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายวิะพิจารณาความอาญา
มาตรา 2
  ในประมวลกฎหมายนี้
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก