ตำรวจเปลี่ยนเนื้อหาคำให้การในภายหลังเพื่อช่วยผู้ต้องหามีความผิด|ตำรวจเปลี่ยนเนื้อหาคำให้การในภายหลังเพื่อช่วยผู้ต้องหามีความผิด

ตำรวจเปลี่ยนเนื้อหาคำให้การในภายหลังเพื่อช่วยผู้ต้องหามีความผิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตำรวจเปลี่ยนเนื้อหาคำให้การในภายหลังเพื่อช่วยผู้ต้องหามีความผิด

  • Defalut Image

จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนเอาคำให้การเดินของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาไปเปลี่ยนคำให้การใหม่

บทความวันที่ 8 ม.ค. 2562, 10:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 144 ครั้ง


ตำรวจเปลี่ยนเนื้อหาคำให้การในภายหลังเพื่อช่วยผู้ต้องหามีความผิด

                จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนเอาคำให้การเดินของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาไปเปลี่ยนคำให้การใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาไม่ต้องได้รับโทษ มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 200 เพราะกระทำเพื่อช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 929/2537)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 929/2537
               ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 139 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยการสอบสวนและให้เอาบันทึกเอกสารอื่นซึ่งได้มา อีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าพนักงานอื่นผู้สอบสวนคดีเดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าสำนวนไว้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนจะอ้างว่าได้ทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาใหม่แล้วของเดิมไม่สำคัญ หรือผู้ให้ถ้อยคำไม่ประสงค์จะใช้ของเดิมจึงไม่นำเข้ารวมสำนวนไว้หาได้ไม่ การที่จำเลยที่ 1 เอาไปเสียซึ่งคำให้การฉบับเดิมของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาไว้ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158 นั้น ก็โดยเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหามิให้ต้องโทษ ซึ่งเป็นการกระทำการในตำแหน่งพนักงานสอบสวนโดยมิชอบอันเป็นความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,200 วรรคแรกด้วย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก