สุนัขวิ่งตัดรถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้ม และได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่|สุนัขวิ่งตัดรถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้ม และได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่

สุนัขวิ่งตัดรถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้ม และได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สุนัขวิ่งตัดรถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้ม และได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่

  • Defalut Image

เจ้าของต้องรับผิด เพราะเจ้าของมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลสัตว์มิให้กีดขวางการจราจร

บทความวันที่ 8 ส.ค. 2561, 11:06

มีผู้อ่านทั้งหมด 1832 ครั้ง


สุนัขวิ่งตัดรถจักรยานยนต์ ทำให้รถล้ม และได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่

                เจ้าของต้องรับผิด เพราะเจ้าของมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลสัตว์มิให้กีดขวางการจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 เมื่อสุนัขวิ่งตัด ทำให้โจทก์รถล้ม ถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาท ไม่ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลสุนัข จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ 

คำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2559
    ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขจึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจร การที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิด ย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้ม เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไร ดังนั้น เหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรคหนึ่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 111
ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 433
ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น
    อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้

ปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายความ ทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700, 081-6161425

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ผมขับมอเตอร์ไซด์กลับบ้าน มีสุนัขออกมาวิ่งไล่จะกัดทำให้มอเตอรืไซด์ล้มหน้ากระแทกพื้นฟันโยกไปสี่ซี่่ ผมไปแจ้งความตำรวจไม่สนใจบอกตำรวจไม่ได้มีหน้าที่จับหมา บอกให้ผมไปแจ้งเทศกิจแทน ผมทำไงดีครับตำรวจมันไม่ทำงาน

โดยคุณ คิด 23 ส.ค. 2561, 10:44

ตอบความคิดเห็นที่ 2

สุนัขมีเจ้าของหรือไม่ หากมีเจ้าของท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเอากับเจ้าของสัตว์ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 5 ก.ย. 2561, 15:28

ความคิดเห็นที่ 1

สวัดีค่ะ ดิฉันเปนลูกจ้างขายผลไม้ กรณีผลไม้เสีย นายจ้างพยายามเอาเรื่องใส่ร้ายว่ายัดยอดเงิน แต่หลักฐานไม่มี มีแค่ลายลักษณ์อักษรว่าลงทุนเท่าไหร่ในสมุดที่เล่มหนึ่ง แจ้ความกลับได้ไหม  กรณีแจ้งความเท็จ แก่เจ้าพนักงาน แล้วยังให้ผู้อื่นเสียหาย

โดยคุณ ญาร์เมีย 20 ส.ค. 2561, 11:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก