ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่เป็นความผิดทางอาญา|ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่เป็นความผิดทางอาญา

ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่เป็นความผิดทางอาญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่เป็นความผิดทางอาญา

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6792/2543 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า

บทความวันที่ 10 พ.ค. 2561, 13:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 166 ครั้ง


ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่เป็นความผิดทางอาญา

            คำพิพากษาฎีกาที่ 6792/2543 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยยังไม่ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญากู้ยืมเงินย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงไม่ถือว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ถึงแม้จำเลยออกเช็คก็ไม่เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง อันจะเป็นความผิด ฐานออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค  คำแนะนำ หากท่านจะกู้เงินบุคคลอื่นก่อนจะลงลายมือชื่อรับเงินรับทองให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินนะครับ มิฉะนั้นลงชื่อไปแล้วอาจจะต้องเป็นจำเลยนะครับ
สอบถามข้อกฎหมาย 081 625 2161 หรือ 02 948 5700
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก