ลูกหนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนองก่อน เจ้าหนี้รายอื่นไม่สามารถฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินได้|ลูกหนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนองก่อน เจ้าหนี้รายอื่นไม่สามารถฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินได้

ลูกหนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนองก่อน เจ้าหนี้รายอื่นไม่สามารถฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลูกหนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนองก่อน เจ้าหนี้รายอื่นไม่สามารถฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินได้

  • Defalut Image

ลูกหนี้ขายทรัพย์จำนองนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองก่อนไม่ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบเพราะถึงอย่างไรเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง

บทความวันที่ 13 ก.พ. 2561, 11:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 248 ครั้ง


ลูกหนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนองก่อน เจ้าหนี้รายอื่นไม่สามารถฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินได้

รู้ข้อกฎหมายกับทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ขายทรัพย์จำนองนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองก่อนไม่ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบเพราะถึงอย่างไรเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญอยู่แล้ว เจ้าหนี้อื่นจะฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินไม่ได้ เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2283/2539

คำพิพากษาฎีกาที่อ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2283/2539

              ธนาคารท.เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ดินและบ้านพิพาทจึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702วรรคสองแม้โจทก์จะบังคับคดียึดที่ดินและบ้านพิพาทขายทอดตลาดธนาคารท.ก็ยังมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์ส่วนโจทก์จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ของธนาคารท.ครบถ้วนแล้วดังนั้นการที่จำเลยที่1ขายที่ดินและบ้านพิพาทให้จำเลยที่2แล้วนำเงินชำระหนี้ธนาคารท.ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนจึงมิได้เป็นการฉ้อฉลทำให้โจทก์เสียเปรียบไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการซื้อขายระหว่างจำเลยทั้งสอง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก