ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตบิ๊ก ธอส.ทุจริต ฟันทั้งวินัย-อาญา |ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตบิ๊ก ธอส.ทุจริต ฟันทั้งวินัย-อาญา

ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตบิ๊ก ธอส.ทุจริต ฟันทั้งวินัย-อาญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตบิ๊ก ธอส.ทุจริต ฟันทั้งวินัย-อาญา

ป.ป.ช.ชี้มูล “ศักดา”อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

บทความวันที่ 4 พ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11632 ครั้ง


ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตบิ๊ก ธอส.ทุจริต ฟันทั้งวินัย-อาญา 


 
         ทนายคลายทุกข์ขอนำรายงานข่าวจาก www.manager.co.th  ที่นำเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับ ป.ป.ช.ชี้มูล “ศักดา”อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับพวก มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและความผิดทางอาญาใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอนุมัติสิน กรณีอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล์ โดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
มาตรา 8
  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 9  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา 11  ผู้ใดเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดรายงานข่าว
       วันนี้ (3 พ.ย.) นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีการพิจารณาข้อกล่าวหา นายศักดา ณรงค์ หรือนายศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านจัดสรรสุวินทวงศ์ และอนุมัติสินเชื่อโครงการหัวแหวนคันทรีวิลล์ โดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของธนาคาร
      
       คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า การกระทำของนายศักดามีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 11
      
       ส่วนข้อกล่าวหาการทุจริตการอนุมัติให้ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงินเกินมติคณะกรรมการจัดหาและบริหารทุนของธนาคาร ข้อกล่าวหาช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยักยอกเงินของธนาคาร ข้อกล่าวหาทำสัญญาค้ำประกันให้เอกชนแทนการวางเงินมัดจำซองต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏพยานหลักฐานกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป 


 
ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.manager.co.th

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก