คนไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าว มีสิทธิติดคุกโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ|คนไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าว มีสิทธิติดคุกโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คนไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าว มีสิทธิติดคุกโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คนไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าว มีสิทธิติดคุกโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • Defalut Image

ตอนนี้มีข่าวดังนักธุรกิจสาวชาวฝรั่งเศสยกบ้านและที่ดินให้แก่คนไทย ราคานับร้อยล้านบาท

บทความวันที่ 3 พ.ค. 2567, 10:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 940 ครั้ง


คนไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าว มีสิทธิติดคุกโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ตอนนี้มีข่าวดังนักธุรกิจสาวชาวฝรั่งเศสยกบ้านและที่ดินให้แก่คนไทย ราคานับร้อยล้านบาท ทนายเดชา ขอให้ความรู้ทางกฎหมายว่า คนต่างด้าวไม่สามารถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ยกเว้นเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ความรู้เป็นข้อๆ ดังนี้

          1.หากจะจดจัดตั้งบริษัท คนต่างด้าวถือหุ้นได้แค่ 49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือต้องเป็นคนไทย เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 97

          2.หากมีเหตุอันควรสงสัย ว่าคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในนิติบุคคล เจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องสอบสวนหากพบว่ามีความผิด หรือขัดต่อ พรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 และมาตรา 267 แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ

          3.หลังจากนั้นอธิบดีกรมที่ดินจะบังคับให้จำหน่ายที่ดิน หากไม่ยอมจำหน่าย อธิบดีก็มีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้นได้

          4.ทนายความหรือนักกฎหมาย หรือผู้ที่แนะนำให้คนไทยถือหุ้น หรือถือที่ดินแทนคนต่างด้าวถือว่าผิดมรรยาททนายความ และมีความผิดตาม  ป.อ. มาตรา 137 และมาตรา 267 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 111 ซึ่งวางหลักว่าการได้ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลมีความผิดตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับคนไทยที่เป็นตัวแทนคนต่างด้าวมีความผิดตามมาตรา 113 ในฐานเป็นตัวแทนคนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

         5.เจ้าพนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนให้กับคนต่างด้าว หากรู้เห็นเป็นใจด้วย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มีโทษจำคุก 1-10 ปี

สอบถามปัญหากฎหมายที่ดินได้ที่ 02-9485700  ทีมงานทนายเดชา หรือ 081-6161425

#แหม่มฝรั่งเศสยกมรดกร้อยล้านให้แม่บ้าน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก