ห้างสรรพสินค้าไม่มียามดูแลรถยนต์ของลูกค้าแล้วรถหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบ|ห้างสรรพสินค้าไม่มียามดูแลรถยนต์ของลูกค้าแล้วรถหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบ

ห้างสรรพสินค้าไม่มียามดูแลรถยนต์ของลูกค้าแล้วรถหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ห้างสรรพสินค้าไม่มียามดูแลรถยนต์ของลูกค้าแล้วรถหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6099/2560 

บทความวันที่ 11 ม.ค. 2567, 10:21

มีผู้อ่านทั้งหมด 147 ครั้ง


ห้างสรรพสินค้าไม่มียามดูแลรถยนต์ของลูกค้าแล้วรถหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6099/2560 

จำเลยประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จำหน่ายสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้า จำเลยต้องให้ความสำคัญด้านบริการทั้งเรื่องสินค้าความปลอดภัยและความสะดวกสบายเพื่อสร้างความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าอันจะส่งผลต่อรายได้ของจำเลย ย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งรวมถึงรถยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าด้วย จำเลยควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรัดกุม โดยจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้คอยตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันมิให้รถยนต์ของลูกค้าสูญหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ใช้ความระมัดระวังด้วยการล็อกรถยนต์เพื่อมิให้คนร้ายสามารถเข้าไปในรถยนต์ได้โดยสะดวกอันเป็นการป้องกันทรัพย์ของตนตามปกติแล้ว แต่จำเลยมิได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และไม่มีมาตรการในการระมัดระวังมิให้คนร้ายเข้ามาลักรถยนต์ของลูกค้า คงมีเพียงกล้องวงจรปิดที่ใช้บันทึกภาพรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกเท่านั้นซึ่งเป็นมาตรการที่ยังไม่พอเพียงต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า จึงเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง เมื่อคนร้ายลักรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไป ดังนี้ ถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับ ตอนนี้สวนลำไยของผมโดนไฟไหม้ซึ่งสาเหตุมาจากสวนที่อยู่ใกล้ๆกันไฟไหม้แล้วสะเก็ดไฟได้ปลิวมาติดที่สวนของผมทำให้ต้นลำไยและท่อส่งน้ำกับสปริงเกอร์เสียหายและผมได้ขอให้สวนข้างๆออกค่าช่วยเหลือในการซ่อมไปบางส่วนแต่เขาไม่ยอมโดยอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนเผา
พอจะมีแนวทางเรียกร้องความเสียหายได้หรือไม่ครับ
โดยคุณ นิกร123 19 ก.พ. 2567, 11:56

ความคิดเห็นที่ 1


Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:  

Ang founder ng bingo ay isang Amerikano


โดยคุณ Alamin ang Nakakatuwang Bingo Facts! 29 ม.ค. 2567, 08:51

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก