เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนอง |เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนอง

เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนอง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนอง

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 653/2566

บทความวันที่ 25 ธ.ค. 2566, 11:55

มีผู้อ่านทั้งหมด 336 ครั้ง


เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนอง แต่นิติบุคคลจะต้องแจ้งยอดหนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือ มิฉะนั้น เท่ากับสละสิทธิ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 653/2566
       ป.วิ.พ.มาตรา 335 วรรคสี่ และวรรคห้า  เป็นบทบัญญัติเพื่อให้หนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินได้รับการกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จำนองและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินแก่ผู้ซื้อโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินว่า ก่อนทำการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งรายการหนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว เมื่อความปรากฎว่า ก่อนขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 21453 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ร้องแจ้งรายการหนี้ค่ายบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแล้ว  แต่ผู้ร้องแจ้งรายการหนี้ดังกล่าวพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชำระหนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับที่ค้างชำระให้แก่ผู้ร้อง จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามไปตามที่มาตรา 335 บัญญัติไว้ ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าลูกจ้างที่ดูแลรับผิดชอบที่ทำการของผู้ร้องในขณะนั้นไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการของผู้ร้องทราบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงผู้ร้อง โดยผู้ร้องดังกล่าวมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตนั้น   กรณีไม่ต้องด้วย พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551  มาตรา 15  ที่ศาลฎีกาจะขยายระยะเวลา 30 วัน  ให้แก่ผู้ร้อง  ผู้ร้องจึงไม่อาจใช้สิทธิขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 212453 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาชำระหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระแก่ผู้ร้องก่อนโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองได้ ทั้งความปรากฎตามคำขอออกหมายบังคับคดีว่า จำเลยมีภาระหนี้คงค้างชำระอยู่แก่โจทก์เป็นเงิน 7,371,398.92 บาท  แบ่งเป็นเงินต้น 3,223,150.73 บาท ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยกับค่าเบี้ยประกันภัย  แต่ที่ดินโฉนดเลขที่ 212453 ขายทอดตลาดได้ในราคาเพียง 3,700,000 บาท น้อยกว่าภาระหนี้ที่จำเลยค้างชำระอยู่แก่โจทก์ ซึ่งเห็นได้อยู่ในตัวว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้สุทธิที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้ว  ไม่มีเงินเหลือที่จะจายให้แก่ผู้ร้อง
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700
#บังคับคดี #หมู่บ้านจัดสรร #ค่าส่วนกลาง #หมายบังคับคดี #กรมบังคับคดี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part

โดยคุณ okbet 12 ม.ค. 2567, 10:04

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site:  basketball betting sites

โดยคุณ basketball betting 11 ม.ค. 2567, 13:25

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก