การบรรยายฟ้องคดีปลอมเอกสารสิทธิต้องอธิบายเรื่องเอกสารเสร็จด้วย|การบรรยายฟ้องคดีปลอมเอกสารสิทธิต้องอธิบายเรื่องเอกสารเสร็จด้วย

การบรรยายฟ้องคดีปลอมเอกสารสิทธิต้องอธิบายเรื่องเอกสารเสร็จด้วย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การบรรยายฟ้องคดีปลอมเอกสารสิทธิต้องอธิบายเรื่องเอกสารเสร็จด้วย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2954/2547

บทความวันที่ 23 ต.ค. 2566, 09:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 213 ครั้ง


การบรรยายฟ้องคดีปลอมเอกสารสิทธิต้องอธิบายเรื่องเอกสารเสร็จด้วย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2954/2547

    ตาม ป.อ. มาตรา 265 บัญญัติว่า "ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ..." อันถือว่าเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานนี้ เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏข้อความว่า สัญญากู้เงินที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ปลอมและใช้เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน และระงับซึ่งสิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อย่างไรบ้าง อันเป็นนิยามของคำว่าเอกสารสิทธิตาม ป.อ. มาตรา 1 (9) ถือได้ว่าคำฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องจึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตาม ป.อ. มาตรา 265 คงมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 วรรคสอง และมาตรา 268 วรรคแรก เท่านั้น
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site: fish frenzy game online

โดยคุณ FISHING GAME 13 พ.ย. 2566, 14:12

ความคิดเห็นที่ 2

We have a site for sports games. You must be interested. Lottery in Pilipinas

โดยคุณ Paglubog ng Small Town Lottery sa Pilipinas 26 ต.ค. 2566, 13:20

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:  

โดยคุณ OKBet Sports 24 ต.ค. 2566, 14:35

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก