โจทก์เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญ ศาลสั่งให้แก้ไขได้|โจทก์เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญ ศาลสั่งให้แก้ไขได้

โจทก์เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญ ศาลสั่งให้แก้ไขได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โจทก์เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญ ศาลสั่งให้แก้ไขได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 441/2566

บทความวันที่ 18 ต.ค. 2566, 11:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 194 ครั้ง


โจทก์เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญ ศาลสั่งให้แก้ไขได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 441/2566

             ส. ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบอำนาจให้ ป. เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจโดยมิได้ประทับตราสำคัญของโจทก์ เป็นผลให้การมอบอำนาจไม่ผูกพันโจทก์และ ป. ไม่เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบกับไม่มีอำนาจแต่งตั้งตนเองเป็นทนายความได้ รวมตลอดจนถึงไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในฟ้องอุทธรณ์และคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้โดยชอบก็ตาม แต่ข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดำเนินกระบวนพิจารณาของโจทก์ไม่ปรากฏว่าเกิดจากความไม่สุจริต และการสั่งให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 9 มิได้เป็นการเสียประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลชอบที่จะให้โจทก์แก้ไขข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นเสียก่อนได้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: Casinos in the Philippines | OKBet

โดยคุณ The Best Online Blackjack 26 ต.ค. 2566, 13:13

ความคิดเห็นที่ 1

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site:

โดยคุณ e sabong 24 ต.ค. 2566, 14:42

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก