ยื่นอุทธรณ์จะได้รับอภัยโทษหรือไม่|ยื่นอุทธรณ์จะได้รับอภัยโทษหรือไม่

ยื่นอุทธรณ์จะได้รับอภัยโทษหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยื่นอุทธรณ์จะได้รับอภัยโทษหรือไม่

  • Defalut Image

FC ทนายคลายทุกข์สอบถามมาว่า ถ้าเรายื่นอุทธรณ์ แล้วถ้าเขามีอภัยโทษ

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2563, 10:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 255 ครั้ง


ยื่นอุทธรณ์จะได้รับอภัยโทษหรือไม่

            FC ทนายคลายทุกข์สอบถามมาว่า  ถ้าเรายื่นอุทธรณ์  แล้วถ้าเขามีอภัยโทษ เราจะได้รับกับเขาด้วยไหม

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
               เรื่องการอภัยโทษต้องเป็นเรื่องการสำนึกในการกระทำความผิด ถ้ายังสู้คดีอยู่ จะไม่มีสิทธิในการลดโทษหรืออภัยโทษ หากต้องการรับอภัยโทษ ก็ต้องถอนอุทธรณ์เพื่อให้คดีถึงที่สุด ถึงจะได้รับการอภัยโทษ

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก