ซื้อ-ขายสินสมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมหรือไม่|ซื้อ-ขายสินสมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมหรือไม่

ซื้อ-ขายสินสมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อ-ขายสินสมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมหรือไม่

  • Defalut Image

กรณีเราซื้อที่ดินกับอีกฝ่าย วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน คนขายเป็นสามี

บทความวันที่ 22 มิ.ย. 2563, 14:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 500 ครั้ง


ซื้อ-ขายสินสมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมหรือไม่

           FC ทนายคลายทุกข์สอบถามมาว่า  กรณีเราซื้อที่ดินกับอีกฝ่าย  วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน คนขายเป็นสามี ภรรยาต้องมาเซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นชื่อสามีคนเดียว

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
            ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสินสมรส  ใครหามาฝ่ายเดียวก็ถือว่าเป็นสินสมรส  หากฝ่ายใดจะซื้อคู่สมรสไม่ต้องได้รับความยินยอม แต่หากจะขายสินสมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส    ส่วนกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เป็นเรื่องของแต่ละคน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก