ขอเลื่อนศาลอ้างกักตัวโควิด-19 จับได้โกหกสั่งคุก 3 เดือน|ขอเลื่อนศาลอ้างกักตัวโควิด-19 จับได้โกหกสั่งคุก 3 เดือน

ขอเลื่อนศาลอ้างกักตัวโควิด-19 จับได้โกหกสั่งคุก 3 เดือน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอเลื่อนศาลอ้างกักตัวโควิด-19 จับได้โกหกสั่งคุก 3 เดือน

  • Defalut Image

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศาลอาญา ศาลไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล

บทความวันที่ 18 มี.ค. 2563, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 317 ครั้ง


ขอเลื่อนศาลอ้างกักตัวโควิด-19 จับได้โกหกสั่งคุก 3 เดือน

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศาลอาญา ศาลไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล กรณีมีการกล่าวหาพนักงานสาวบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง จำเลยในคดีปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม  จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 พนักงานสาวคนดังกล่าวมาศาลอาญาและติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีที่ศาลนัดพร้อมเพื่อประชุมคดี สอบคำให้การจำเลย ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยระบุในคำร้องว่า "ตนเองเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 ได้ร่วมประชุมกับพนักงานชาวสิงคโปร์ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จึงต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน"
          ศาลอาญาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปทางบริษัทที่พนักงานสาวคนดังกล่าวทำงานอยู่ โดยบริษัทมีหนังสือชี้แจงว่า "พนักงานสาวคนดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมการประชุมกับพนักงานชาวสิงคโปร์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการเดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทและพนักงานสาวคนดังกล่าวไม่ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทในช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทย" ต่อมาเมื่อถึงวันนัดดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม  2563 พนักงานสาวคนดังกล่าวทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องและไม่สามารถติดต่อได้ พฤติการณ์มีเหตุควรสงสัยว่า  หลบหนี ศาลจึงให้ออกหมายจับ
          ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่พนักงานสาวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเพื่อหวังผลในการดำเนินคดีของตน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมนั้น นอกจากจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาล่าช้าแล้ว ยังก่อให้เกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนกต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล จึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล พิพากษาลงโทษจำคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา
ที่มา : www.dailynews.co.th

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 31
  ผู้ใดกระทำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
(1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
(2) เมื่อได้มีคำร้องและได้รับอนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 แล้ว ปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(3) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตน แล้วจงใจไปเสียให้พ้น หรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
(4) ตรวจเอกสารทั้งหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสำนวนความ หรือคัดเอาสำเนาเอกสารเหล่านั้นไป โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา 54
(5) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา 19 หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นตามมาตรา 277
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15  วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก