อัยการ ส่งฟ้อง 7 ผู้ต้องหา ฉ้อโกงเงินน้ำท่วมยโสธร|อัยการ ส่งฟ้อง 7 ผู้ต้องหา ฉ้อโกงเงินน้ำท่วมยโสธร

อัยการ ส่งฟ้อง 7 ผู้ต้องหา ฉ้อโกงเงินน้ำท่วมยโสธร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อัยการ ส่งฟ้อง 7 ผู้ต้องหา ฉ้อโกงเงินน้ำท่วมยโสธร

  • Defalut Image

จากกรณีข่าวมีกลุ่มบุคคลรวม 7 คน ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่มารับเงินช่วยเหลือ

บทความวันที่ 29 พ.ย. 2562, 10:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 355 ครั้ง


อัยการ ส่งฟ้อง 7 ผู้ต้องหา ฉ้อโกงเงินน้ำท่วมยโสธร

          จากกรณีข่าวมีกลุ่มบุคคลรวม 7 คน ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่มารับเงินช่วยเหลือ และร่วมกันเอาเงินน้ำท่วม จำนวน 340,000 บาท ไป ซึ่งอัยการนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดยโสธร ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง
(ที่มา : www.matichon.co.th)

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
           มาตรา 83 
ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
           มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
         มาตรา 165
  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ในวันไต่สวนมูลฟ้อง ให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คำให้การของจำเลยให้จดไว้ ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และดำเนินการต่อไป
         จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือ
         ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจำเลย ให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบ จำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือจำเลยจะไม่มา แต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ศาลถามคำให้การจำเลย และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา
ตัวอย่างคำพิพากษาในความผิดข้อหาฉ้อโกง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 394/2553

          การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยพลการโดยทุจริต มิใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยิมยอมมอบให้เนื่องจากถูกหลอกลวงการที่จำเลยจัดทำใบเบิกเงินทดรองจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริงเบิกเงินไปจากโจทก์ร่วม มิใช่เอาเงินของโจทก์ร่วมไปโดยพลการโดยทุจริตอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ หากแต่เป็นการหลอกลวงพนักงานและกรรมการของโจทก์ร่วม ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในใบเบิกเงินทดรองจ่ายว่าต้องนำเงินไปชำระค่าใช้จ่าย การอนุมัติให้จำเลยเบิกเงินไปเกิดจากการที่พนักงานและกรรมการของโจทก์ร่วมหลงเชื่อข้อความในเอกสารจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 385/2551
         จำเลยหลอกลวงโจทก์พร้อมแสดงแผ่นพับโฆษณาแสดงการเป็นเจ้าของโครงการเสนอขายบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินให้โจทก์ทั้งๆที่จำเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เสนอขายให้แก่โจทก์ และจำเลยก็ไม่เคยขออนุญาต ส. เจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้โจทก์หลงเชื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยโดยการวางมัดจำจำนวน 250,000 บาท ไว้แก่จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามตรา 341

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก