เป็นหนี้ ชพค.อายัดทรัพย์ได้หรือไม่|เป็นหนี้ ชพค.อายัดทรัพย์ได้หรือไม่

เป็นหนี้ ชพค.อายัดทรัพย์ได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เป็นหนี้ ชพค.อายัดทรัพย์ได้หรือไม่

  • Defalut Image

ไปค้ำประกันเงินกู้ ชพค.ให้เพื่อน เพื่อนเบี้ยวไม่ส่ง ศาลจะยึดทรัพย์เราได้อย่างไรบ้างคะ

บทความวันที่ 28 พ.ย. 2562, 09:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 1059 ครั้ง


เป็นหนี้ ชพค.อายัดทรัพย์ได้หรือไม่

          แฟนเพจทนายคลายทุกข์ สอบถามมาว่า ไปค้ำประกันเงินกู้ ชพค.ให้เพื่อน  เพื่อนเบี้ยวไม่ส่ง  ศาลจะยึดทรัพย์เราได้อย่างไรบ้างคะ  ถ้าจดทะเบียนหย่าก่อนยึดทรัพย์ สามีจะถูกยึดไหมคะ

คำแนะนำสำนักงานทนายความคลายทุกข์
           1. การกู้เงินจากชพค. เป็นการกู้เงินสวัสดิการของหน่วยงานรัฐ หากเพื่อนของท่านซึ่งเป็นผู้กู้ไม่ชำระหนี้คืนให้กับชพค. ท่านในฐานะผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ชำระหนี้แทนเพื่อน เพราะผู้ค้ำประกันก็ถือว่าเป็นลูกหนี้อีกคนหนึ่งตามกฏหมาย และหากท่านชำระหนี้แทนเพื่อนไปแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระหนี้แทนไว้ และนำมาฟ้องเรียกเงินคืนจากเพื่อนได้
           2. กรณีหนี้เกิดระหว่างท่านจดทะเบียนสมรสกับสามี และหนี้ค้ำประกันเกิดระหว่างจดทะเบียนสมรส และสามีได้ไปเซ็นให้ความยินยอมตอนค้่ำประกัน จะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา ซึ่งสินสมรสจะถูกยึดออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้ แต่ทรัพย์ที่เป็นสินส่วนตัวนั้นจะไม่สามารถยึดได้อยู่แล้ว ดังนั้น การจดทะเบียนหย่าก่อนโดนยึดไม่มีผลอะไร

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 680 
อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

มาตรา 1490  หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้
(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก