การร่างสัญญาต้องมีสาระสำคัญ 15 ข้อ มิฉะนั้นเสียเปรียบ|การร่างสัญญาต้องมีสาระสำคัญ 15 ข้อ มิฉะนั้นเสียเปรียบ

การร่างสัญญาต้องมีสาระสำคัญ 15 ข้อ มิฉะนั้นเสียเปรียบ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การร่างสัญญาต้องมีสาระสำคัญ 15 ข้อ มิฉะนั้นเสียเปรียบ

  • Defalut Image

ถ้าประชาชนอยากจะร่างสัญญา ควรมีสาระสำคัญ 15 ข้อ

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2562, 13:55

มีผู้อ่านทั้งหมด 1054 ครั้ง


การร่างสัญญาต้องมีสาระสำคัญ 15 ข้อ มิฉะนั้นเสียเปรียบ

          ถ้าประชาชนอยากจะร่างสัญญา ควรมีสาระสำคัญ 15 ข้อ ดังนี้ มิฉะนั้นเสียเปรียบ ถ้าเสียเปรียบก็จะบังคับตามสัญญาได้ยาก  เห็นว่าบทความนี้ดังช่วยกันแชร์ต่อ  หรือสอบถามกฎหมาย โทร.02-9485700
ข้อพิจารณาใน 15 หัวข้อของการร่างสัญญา
1.ชื่อ ของสัญญา
2.สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา
3.คู่สัญญา
4.วัตถุประสงค์ของสัญญา
5.สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา
6.เงื่อนไข รายละเอียดที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งหนี้
7.การผิดนัดหรือผิดสัญญา
8.เบี้ยปรับและค่าเสียหาย
9.การระงับ การสิ้นสุดของสัญญาหรือการเลิกสัญญา
10.ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
11.การระงับข้อพิพาท
12.กฎหมายที่ใช้บังคับในสัญญา
13.ในกรณีที่ทำสัญญาหลายภาษา
14.ข้อสรุปท้ายสัญญา
15.การลงนามในสัญญา
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก