โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องด้วยตนเอง แม้ไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียง ก็ไม่ถึงขนาดต้องยกฟ้องโจทก์|โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องด้วยตนเอง แม้ไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียง ก็ไม่ถึงขนาดต้องยกฟ้องโจทก์

โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องด้วยตนเอง แม้ไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียง ก็ไม่ถึงขนาดต้องยกฟ้องโจทก์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องด้วยตนเอง แม้ไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียง ก็ไม่ถึงขนาดต้องยกฟ้องโจทก์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2562

บทความวันที่ 13 ก.ย. 2562, 14:35

มีผู้อ่านทั้งหมด 389 ครั้ง


โจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องด้วยตนเอง แม้ไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียง ก็ไม่ถึงขนาดต้องยกฟ้องโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2562
          ขณะโจทก์ฟ้องคดีไม่ได้แต่งตั้งทนายความช่วยดำเนินคดี โจทก์ลงชื่อเป็นโจทก์ด้วยตนเอง และมีชื่อโจทก์กับลายมือชื่อโจทก์เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ด้วย จึงพอฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้เรียงฟ้องดังกล่าว แม้โจทก์ไม่ได้ลงชื่อในช่องผู้เรียง ก็ยังไม่ถึงกับกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจนต้องยกฟ้องโจทก์
          คดีมีประเด็นพิพาทในชั้นฎีกาเพียงว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่พึงรับพิจารณาให้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก